اطلاعات محصول
کد محصول 698
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1000
ضخامت 1
تغییرات قیمت