اطلاعات محصول
کد محصول 70
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 1
تغییرات قیمت