اطلاعات محصول
کد محصول 700
کارخانه دشتستان
حالت رول
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1000
ضخامت 1.2
تغییرات قیمت