اطلاعات محصول
کد محصول 712
کارخانه اکسین اهواز
گرید St52
حالت شیت فابریک
محل تحویل کارخانه
عرض 2000
ضخامت 8
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "HR"