اطلاعات محصول
کد محصول 72
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 1.20
تغییرات قیمت