اطلاعات محصول
کد محصول 722
کارخانه خرم آباد
گرید St52
حالت شیت فابریک
محل تحویل کارخانه
عرض 1500
ضخامت 20
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "HR"