اطلاعات محصول
کد محصول 728
کارخانه اکسین اهواز
گرید St37
طول 6000
ابعاد 2*6
محل تحویل کارخانه
عرض 2000
ضخامت 8
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "HR"