اطلاعات محصول
کد محصول 733
کارخانه خرم آباد
گرید St52
حالت شیت فابریک
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 45
تغییرات قیمت
تغییرات بورس "HR"