اطلاعات محصول
کد محصول 74
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1000
ضخامت 1.5
تغییرات قیمت