اطلاعات محصول
کد محصول 760
کارخانه هفت الماس
حالت سینوسی
طول انتخابی
رنگ قرمز
محل تحویل انبار اصفهان
عرض 1250
ضخامت 0.48
تغییرات قیمت