اطلاعات محصول
کد محصول 77
کارخانه تاراز
حالت رول
محل تحویل کارخانه
عرض 1250
ضخامت 2
تغییرات قیمت