قیمت اسلب صادراتی کشورهای CIS، در هفته‌ی منتهی به روز دوشنبه 26 اکتبر، همچنان در حال کاهش است، همچنین گزارش شده است که ثبت سفارشات با قیمت پایین‌تر در بازار سنتی صورت گرفته است.

در تاریخ 26 اکتبر، برای اسلب صادراتی فوب دریای سیاه 440-435 دلار به ازای هر تُن بود که نسبت به قیمت 455-445 دلاری هفته‌ی قبل، کاهش قیمت مشاهده می‌شود.

منابع بازار از ایتالیا گزارش دادند که محصولات کشورهای CIS، به قیمت 470-460 دلار به ازای هر تُن تحویل cfr (معادل 450-440 دلار به ازای هر تُن فوب)  در دسترس است و سفارش‌های صورت گرفته با رنج پایین قیمت ثبت شده است.

اوایل ماه اکتبر، تامین کنندگان کشورهای CIS، قصد فروش اسلب به این مقصد به قیمت 475-470 دلار به ازای هر تُن تحویل cfr (450-455 دلار به ازای هر تن فوب) را داشتند، اما خریداران به دلیل رکود فعلی بازار پلیت ایتالیا موفق شدند تخفیف بگیرند.

یک تولیدکننده‌ی ایتالیایی عنوان کرد: "قیمت پلیت درایتالیا، به دلیل تقاضای پایین در حال کاهش است، در حالیکه قیمت‌ها در آلمان تاکنون ثابت مانده است."

در تاریخ 21 اکتبر، برای پلیت 40-8 میلیمتری، تحویل درب کارخانه‌ای در جنوب اروپا 470-460 یورو(543-555 دلار) به ازای هر تُن می‌باشد.

از ترکیه خبر رسیده است که هفته‌ی گذشته، مقادیر زیادی از اسلب کشورهایCIS (روسیه و اوکراین) ارسالی ماه دسامبر، به قیمت 450 دلار به ازای هر تُن تحویل cfr، معامله شده است که معادل 440-430 دلار به ازای هر تُن فوب دریای سیاه می‌باشد.

در آسیا، هیچ پیشنهادی از حوزه‌ی آبخیز دریای سیاه، در زمان انتشار مقاله وجود ندارد. محصولات روسی ارسالی از بنادر خاور دور این کشور به قیمت 480-475 دلار به ازای هر تُن تحویل cfr در دسترس است، اما قیمتی که مد نظر خریداران است، 465 دلار به ازای هر تُن تحویل cfr  می‌باشد.

آخرین سفارش ثبت شده برای اسلب روسی، در اواسط ماه اکتبر به قیمت 470 دلار به ازای هر تُن تحویل cfr اندونزی بود، که تقریباً معادل 430 دلار به ازای هر تُن فوب می‌باشد.

#آگاهانه_خرید_کنید
تیم تحلیلی آهن اینفو