بررسی روند معاملات #ورق_گرم_HR شرکت #فولاد_مبارکه :

تا کنون فولادساز 14 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که از این تعداد 5 عرضه اختصاصی #خودرو_سازان و یک عرضه نا موفق را رقم زده است.

خلاصه روند عرضه اختصاصی #خودرو_سازان به شرح زیر می باشد :
عرضه مورخ  23 فروردین قیمت پایه : 180.895 ریال قیمت کشف شده : 184.546 ریال #رقابتی
عرضه مورخ 25 اردیبشت قیمت پایه : 201.743 ریال قیمت کشف شده = قیمت پایه.
عرضه مورخ 22 خرداد قیمت پایه : 211.742 ریال قیمت کشف شده = قیمت پایه.
عرضه مورخ 19 تیر قیمت پایه : 193.416 ریال قیمت کشف شده : 200.926 ریال #رقابتی
عرضه مورخ 23 مرداد قیمت پایه : 233.243 ریال قیمت کشف شده : 245.620 ریال #رقابتی


 بالاترین قیمت کشف شده : مورخ 23 مرداد 245.620 ریال (عرضه اختصاصی )
 پایین ترین قیمت کشف شده : مورخ 16 فروردین 180.895 ریال
 عرضه ابطالی : مورخ 11 مرداد (حذف از رینگ رقابتی عرضه مجدد در تاریخ 13 مرداد با نرخ 233.243 ریال کشف شد.)


 بررسی روند معاملات #تختال شرکت #فولاد_مبارکه :

تاکنون فولادساز 8 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته که از این تعداد 2 عرضه ناموفق را رقم زده است.

بالاترین قیمت : 171.074 ریال مورخ 13 اردیبهشت 1400
 پایین ترین قیمت : 141.500 ریال مورخ  17 فروردین 1400
عرضه های ابطال شده در تاریخ های :
31 فروردین با قیمت پایه : 147.697 ریال
11 خرداد با قیمت پایه : 163.622 ریالبررسی روند معاملات #ورق_سرد_B شرکت #فولاد_مبارکه :

تاکنون فولادساز 21 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که از این تعداد 7 عرضه اختصاصی #لوازم_خانگی و 6 عرضه اختصاصی #خودرو_سازان و یک عرضه نا موفق را رقم زده است.

خلاصه روند عرضه اختصاصی
#لوازم_خانگی و قیمت پایه :
عرضه مورخ 23 فروردین : 205.976 ریال
عرضه مورخ 6 اردیبهشت : 225.896 ریال
عرضه مورخ 25 اردیبهشت : 239.553 ریال
عرضه مورخ 8 خرداد : 231.306 ریال
عرضه مورخ 29 خرداد  : 243.166 ریال
عرضه مورخ 19 تیر : 232.329 ریال
عرضه مورخ 23 مرداد : 244.260 ریال

#خودرو_سازان و قیمت پایه :
عرضه مورخ 31 فروردین : 225.895 ریال
عرضه مورخ 25 اردیبشهت : 239.553 ریال
عرضه مورخ 1 خرداد : 239.553 ریال
عرضه مورخ 22 خرداد : 243.166 ریال
عرضه مورخ 19 تیر  : 232.329 ریال
عرضه مورخ 23 مرداد : 244.260 ریال

 تمامی عرضه های اختصاصی به قیمت پایه معامله شد.
بالاترین قیمت کشف شده : 23 مرداد #اختصاصی
 پایین ترین قیمت کشف شده : 16 فروردین
 عرضه ابطالی : مورخ 13 اردیبهشت


تحلیل اختصاصی از آهن اینفو