بررسی روند معاملات #ورق_سرد شرکت #هفت_الماس :

تاکنون فولادساز 10 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که 4 عرضه ناموفق را رقم زده است.

خلاصه عرضه های ابطالی :
 مورخ 16 فروردین با قیمت پایه : 188.995 ریال (#اولین_عرضه سال 1400)
 مورخ 23 خرداد با قیمت پایه : 237.616 ریال (با کاهش 0.16% نرخ پایه نسبت به عرضه تائیده شده قبل 19 خرداد)
 مورخ 1 تیر با قیمت پایه : 234.273 ریال (با کاهش 1.41% نرخ پایه نسبت به عرضه تائید شده قبل مورخ 26 خرداد)
 مورخ 15 تیر با قیمت پایه : 225.000 ریال (با کاهش 1.32% نرخ پایه نسبت به عرضه تائید شده قبل مورخ 8 تیر)

 بالاترین قیمت کشف شده : 238.179 ریال
 پایین ترین قیمت کشف شده : 188.995 ریال

 نکته قابل توجه :
تمامی معاملات تائید شده این نماد به قیمت پایه کشف شده است.
بررسی روند معاملات #ورق_رنگی شرکت #هفت_الماس :

تاکنون فولادساز 5 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که یک عرضه ناموفق (#اولین_عرضه) را رقم زده است.

 بالاترین قیمت کشف شده : 313.571 ریال
 پایین ترین قیمت کشف شده : 300.000 ریال

 نکته قابل توجه :
عرضه این نماد برای شرکت فولادساز در سال 1400 شروع شده است که اولین عرضه این محصول با ابطال مواجه شده است.
 بررسی روند معاملات #ورق_گالوانیزه شرکت #هفت_الماس :

تاکنون فولادساز 18 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که تنها 4 عرضه مورد تائید و با تقاضا بوده است.

 بالاترین قیمت کشف شده : 262.818 ریال
 پایین ترین قیمت کشف شده : 250.000 ریال