بررسی روند معاملات #ورق_گالوانیزه شرکت #فولاد_امیر_کبیر_کاشان :

تاکنون فولادساز 15 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که همه عرضه ها با موفقت مورد تائید قرار گرفته است.

 بالاترین قیمت کشف شده : 278.700 ریال (مورخ 19 مرداد 1400)
 پایین ترین قیمت کشف شده : 247.232 ریال (مورخ 17 فروردین 1400)
بررسی روند معاملات #ورق_گالوانیزه شرکت #ورق_خودرو_چهارمحال_و_بختیاری :

تاکنون فولادساز 17 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که از این تعداد 7 عرضه اختصاصی #خودرو_سازان و 3 عرضه اختصاصی #لوازم_خانگی را رقم زده است.

خلاصه روند عرضه های اختصاصی
#خودرو_سازان و قیمت پایه :
عرضه مورخ 25 فروردین : 234.441 ریال
عرضه مورخ 18 اردیبهشت : 263.855 ریال
عرضه مورخ 8 خرداد : 266.974 ریال
عرضه مورخ 29 خرداد : 268.000 ریال قیمت کشف شده : 274.015 ریال #رقابتی
عرضه مورخ 5 تیر : 268.000 ریال
عرضه مورخ 12 تیر : 260.200 ریال قیمت کشف شده : 265.930 ریال #رقابتی
عرضه مورخ 16 مرداد : 275.036 ریال

#لوازم_خانگی و قیمت پایه :
عرضه مورخ 18 اردیبهشت : 263.855 ریال
عرضه مورخ 29 خرداد : 268.000 ریال
عرضه مورخ 12 تیر : 260.200 ریال

بالاترین قیمت کشف شده : 275.036 ریال 13 مرداد
پایین ترین قیمت کشف شده : 234.441 ریال 17 فروردینبررسی روند معاملات #ورق_گالوانیزه شرکت #فولاد_تاراز_چهارمحال :

تاکنون فولادساز 21 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که از این تعداد 5 عرضه اختصاصی #لوازم_خانگی و یک عرضه باطل شده را رقم زده است.

خلاصه روند عرضه اختصاصی #لوازم_خانگی :
عرضه مورخ 23 فروردین : 249.687 ریال
عرضه مورخ 11 اردیبهشت : 261.629 ریال
عرضه مورخ 1 خرداد : 268.034 ریال
عرضه مورخ 5 تیر : 268.000 ریال
عرضه مورخ 23 مرداد : 275.715 ریال #ابطالی

بالاترین قیمت کشف شده : 275.715 ریال مورخ 19 مرداد
پایین ترین قیمت کشف شده : 249.687 ریال مورخ 17 فروردین
بررسی روند معاملات #ورق_گالوانیزه شرکت #روی_اندود_کاوه :

تاکنون فولادساز 14 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که تمامی عرضه ها با استقبال روبرو نشد و از رینگ رقابت حذف شد.