بررسی روند معاملات #تختال شرکت #فولاد_خوزستان :

تاکنون فولادساز 19 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که از این تعداد 4 عرضه ناموفق را رقم زده است.

 بالاترین قیمت کشف شده : 173.000 ریال مورخ 13 اردیبهشت #قیمت_پایه
 پایین ترین قیمت کشف شده : 140.595 ریال مورخ 10 فروردین #قیمت_پایه

نکته :
لازم به ذکر است تمامی معاملات تائید شده به قیمت پایه بسته شده است.
بررسی روند معاملات #تختال شرکت #فولاد_هرمزگان_جنوب :

تاکنون فولادساز 11 عرضه برای این نماد در تالار بورس کالا داشته است که از این تعداد 2 عرضه ناموفق را رقم زده است.

خلاصه ی عرضه های #رقابتی :
مورخ 7 اردیبهشت قیمت پایه : 166.700 ریال   میانگین قیمت کشف شده : 171.564 ریال
مورخ  18 خرداد قیمت پایه : 164.000 ریال  میانگین قیمت کشف شده : 164.338 ریال
مورخ 19 مرداد قیمت پایه : 159.255 ریال  میانگین قیمت کشف شده : 166.813 ریال


 بالاترین قیمت کشف شده : 171.564 ریال مورخ 13 اردیبهشت #قیمت_پایه
 پایین ترین قیمت کشف شده : 150.266 ریال مورخ 24 فروردین #قیمت_پایه


https://t.me/ahaninfochannel


#آگاهانه_خرید_کنید


تحلیل اختصاصی از آهن اینفو