به نقل از منابع Fastmarkets ، در هفته ی منتهی به روز سه شنبه 7 سپتامبر،نزول قیمت فولاد تخت، در بازار وارداتی امارات و عربستان و عدم اطمینان نسبت به بازار،منجر به اجتناب خریداران،برای انجام معاملات جدید شده است.خریداران قصد دارند تا منتظر بمانند تا قیمت ها به پایین ترین حد خود برسند.

عربستان سعودی

چین،کلاف گرم خود را به قیمت 1040-1020 دلار به ازای هر تن تحویل cfr عربستان سعودی،عرضه کرد،که در سه هفته ی گذشته،تغییری در قیمت مشاهده نمی شود.

هند نیز کلاف گرم خود را به قیمت 950 دلار به ازای هر تن تحویل cfr،عرضه می کرد،که نسبت به قیمت 1000-980 دلاری هفته ی قبل،کاهش قیمت مشاهده می شود.

گزارشی مبنی بر تغییر قیمت از سمت تایوان نرسیده است،اما خریداران قیمت قابل قبول کلاف گرم تایوان را 1020-1010 دلار به ازای هر تن تحویل cfr ، تخمین زدند.در هر صورت معامله ی جدیدی صورت نگرفته است.

در تاریخ 7 سپتامبر،تخمین هفتگی Fastmarkets ، برای کلاف گرم وارداتی،1010-950 دلار به ازای هر تن تحویل cfr عربستان سعودی،بود؛که نسبت به قیمت 1030-980 دلاری در تاریخ 31 اوت،کاهش قیمت مشاهده می شود.

امارات متحده ی عربی

کلاف گرم هند،960-950 دلار به ازای هر تن تحویل cfr،قیمت گذاری شده است که نسبت به قیمت پیشنهادی(990-970 دلار) هفته ی قبل کاهش قیمت مشاهده می شود.

قیمت پیشنهادی یکی از خریداران،برای کلاف گرم هندوستان،960-950 دلار به ازای هر تن تحویل cfr،می باشد.قیمت پیشنهادی برای کلاف گرم چین،1040-1020 دلار عنوان شد که تغییر قیمتی مشاهده نمی شود.اما یکی از خریداران اظهار داشت که با توجه به احتمال اعمال مالیات بر صادرات،از سمت دولت چین،قیمت 980-990 دلار به ازای هر تن تحویل cfrامارات متحده،قیمت قابل توجهی برای کلاف گرم چین می باشد. اما همچنان خبری از معامله ی جدیدی نیست.

در تاریخ 7 سپتامبر،ارزیابی هفتگی Fastmarkets ، برای کلاف گرم وارداتی،cfr جبل علی امارات متحده ی عربی،980-950 دلار به ازای هر تن بود که نسبت به قیمت 990-960 دلاری در تاریخ 31 اوت،کاهش قیمت مشاهده می شود.

قیمت وارداتی گالوانیزه ی گرم،نیز در هفته ی جاری ثابت مانده است.

گالوانیزه ی گرم چین،به قیمت 1200 دلار به ازای هر تن تحویل cfr، برای کلاف Z275، با روکش 1 میلیمتری،بود در حالیکه قیمت پیشنهادی هند برای محصول مشابه،حدودا 1300-1280 دلار به ازای هر تن تحویل cfr می باشد.

اما معامله ی جدیدی صورت نگرفته است.

تفاوت قیمت محصولات هندی و چینی،به دلیل کیفیت بالاتر محصولات هندی است که مورد تایید مقامات کشور امارات متحده عربی می باشد.

در تاریخ 7 سپتامبر،تخمین هفتگی fastmarket ، برای گالوانیزه ی گرم وارداتی، تحویل cfr، جبل علی امارات متحده ی عربی،1280-1200 دلار به ازای هر تن بود.

کلاف سرد چین، به قیمت 1080-1060 دلار به ازای هر تن تحویل cfr امارات متحده ی عربی، عرضه شد. اما قیمت جدیدی از سمت هند اعلام نشده است.اما در هفته ی گذشته،قیمت کلاف سرد هند،1070 دلار به ازای هر تن تحویل cfr امارات متحده ی عربی،بود.اما خبری از معامله ی جدیدی نیست.

در تاریخ 7 سپتامبر، تخمین هفتگی قیمت کلاف سرد وارداتی، تحویل cfr جبل علی امارات متحده ی عربی ،1070-1060 دلار به ازای هر تن بود،که از تاریخ 17 اوت تغییر قیمتی مشاهده نشده است.

 

ترجمه اختصاصی از آهن اینفو