در پاییز و زمستان آتی کاهش تولید در بخش فولاد چین از یک تولید کننده تا تولید کننده دیگر، مجددا تغییر می کند، زیرا کشور تمام رویکردهایش را برای مبارزه با آلودگی هوا تغییر داده است.
کاهش تولید فولاد چین در زمستان آتی از کارخانه ای به کارخانه دیگر متغیر خواهد بود... رویترز گزارش داد که در پاییز و زمستان آتی کاهش تولید در بخش فولاد چین از یک تولید کننده تا تولید کننده دیگر، مجددا تغییر می کند، زیرا کشور تمام رویکردهایش را برای مبارزه با آلودگی هوا تغییر داده است. مدیر بخش حفاظت از محیط زیست، طی کنفرانسی در روز شنبه گفت: "امسال، محدودیت تولید (در صنعت فولاد) قطعا بر اساس میزان خروجی هر کارخانه ، متفاوت خواهد بود ." مدیر بخش آلودگی هوا در اداره محیط زیست تانگشان، در حاشیه این کنفرانس گفت: "ارائه اقدامات متمایز به شرکت ها، انگیزه ای برای بهبود میزان خروجی آن ها خواهد بود. تانگشان موسسه دیگری را برای ارزیابی میزان خروجی کارخانه ها به کار می گیرد و بر اساس نتایجی که ارائه می شود، محدودیت ها را اجرایی می کند. طرح های محدودیت تولید ماه زمستان در تانگشان ارائه نشده است، اما انتظار می رود که نرخ ها نسبت به سال گذشته افزایش یابد. همچنین اقدامات زیست محیطی تا سال 2020 بیشتر و سخت تر خواهد شد. " در اوایل ماه جاری دولت این کشور اعلام کرد که 82 شهر منتخب برای اقدامات ضد آلودگی هوا در طول پاییز و زمستان می توانند طرح های خود را برای این مراحل آماده کنند. دولت به عنوان بخشی از اقدامات سالیانه در برابر آلودگی هوا، دستور کاهش 50 درصد از ظرفیت تولید را در 28 شهر شمالی به کارخانه های صنعتی سیمان و آلومینیوم ابلاغ کرد. اما برخی مقامات محلی، صرف نظر از میزان خروجی، تعلیق تولید را در تمام شرکت های صنعتی اعمال می کنند، و نارضایتی عمومی را به وجود می آورند. سازمان حفاظت از محیط زیست در ماه می اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای پایان دادن به رویکرد "کاهش تولید متناسب با هر تولید کننده" برای مبارزه با آلودگی هوا است و قول داده است که قوانینی را ارائه دهد که زمان کافی برای اجرایی کردن برنامه خود به جای اقدامات فعلی را داشته باشد.   منبع: رویترز 23 جولای ترجمه از آهن اینفو