در صورتی که عرضه تلفیقی به همراه عرضه داخلی را متصور باشیم بطور قطع نرخ پایه حداقل تا 1000 تومان افزایش را شاهد خواهیم بود.

نزدیک به یک ماه از آخرین عرضه ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان در تالار صنعتی بورس کالا می گذرد. عموما فولاد مبارکه در هفته اول هر ماه ورق گرم خود را در بورس کالا عرضه می کند که در شهریور ماه عرضه ورق گرم در روزهای پایانی فصل تابستان انجام شد


با وجود بالاتر بودن قیمت های صادراتی چین و حوزه CIS ، در صورتی که عرضه ورق گرم در بورس کالا بصورت تلفیقی انجام گردد با توجه به هزینه های بالای واردات و هزینه های حمل و گمرکی قیمت تمام شده بسیار بالاتر از رقم های اعلامی در سایت ها و خبرها تمام می شود.


از سوی دیگر بر اساس برخی از گمانه زنی ها در خصوص نرخ پایه عرضه آتی ورق گرم شرکت فولاد مبارکه در بورس کالا باید گفت: بنا بر آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه محاسبه نرخ پایه عرضه ورق کلاف گرم فولاد مبارکه بر اساس ۹۵ درصد میانگین نرخ ورق کلاف گرم صادراتی چین و دریای سیاه ضربدر متوسط نرخ حواله دلار نیمایی تعیین گردد.
(600+557)÷2×0.095×271.263 ~= 14.907 تومان


حال با توجه به تجربه قبلی واردات و مشکلات شدید بوجود آمده برای مشتریان و  تاخیر شدید در تحویل و کیفیت بسیار پایین محصولات وارداتی و مشکلات  تایید سازمان استاندارد برای ورود محصولات وارداتی به کشور نکاتی است که می بایستی به دقت توسط کارشناسان بورس کالا بررسی و از نظر کارشناسی مشتریان مصرف کننده این محصول استفاده گردد.

همانطور که می دانید در برخی از مواقع و عرضه ها  دیده  شد نرخ پایه را به گونه ای تعیین کردند که بر اساس همین فرمول اما با جایگزینی میانگین نرخ دلار هفتگی صرافی؛ یعنی دلار سنا؛ تعیین شده بود؛ اگر با این فرمول حساب کنیم،
(600+557)÷2×0.095×28.494 ~=15.646 تومان


با این محاسبه نرخ حدودی پایه در محدوده 15500-15600 تومان بوده و  در صورتی این عدد تایید بوده که عرضه تلفیقی را  شاهد نباشیم، در صورتی که عرضه تلفیقی به همراه عرضه داخلی را متصور باشیم بطور قطع نرخ پایه حداقل تا 1000 تومان افزایش را شاهد خواهیم بود.

آهن اینفو: آگاهانه خرید کنید