در گزارش ماهانه‌ی انجمن جهانی فولاد، جدولی از ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده فولاد بر اساس میزان تولید در ماه مورد گزارش ارائه شده است. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که این رتبه‌بندی بر اساس میزان تولید در ماه مورد گزارش است و نه کل تولید تجمیعی سال. بنابراین، تولید تجمیعی به عنوان مقیاس دقیق‌تری برای سنجش تولید فولاد کشورها باید مورد توجه قرار گیرد.


مراحل تولید بشکه فلزی از صفر تا صد

در ماه مارس ۲۰۲۳، تولید فولاد ایران به دلیل کاهش تامین گاز و تعطیلات عید نوروز، کمی کاهش یافت و به میزان ۲ میلیون تن رسید. در همین ماه، تولید فولاد ایتالیا نیز به میزان ۲.۲ میلیون تن بود. با این حال، در بازه زمانی از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا پایان ماه مارس (فصل اول سال ۲۰۲۳)، ایران ۷.۱ میلیون تن فولاد تولید کرده است در حالی که ایتالیا در همین بازه زمانی، ۵.۶ میلیون تن فولاد تولید کرده است. با این حال، با توجه به این آمار، در سال ۲۰۲۳، ایران همچنان در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار دارد.

لازم به ذکر است که هرگونه تغیر قیمت فولاد بر روی قیمت انواع ورق های آهنی مانند قیمت ورق گالوانیزه و ورق اسیدشویی و سیار ورق ها تاثیر میگذارد.