معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی اظهار داشت که درسال 1401 حدودا 10 میلیارد مواد فلزی و معدنی به سایر کشور ها صادر شد که نمایانگر رشد اقتصادی چهار درصدی میباشد.

رنگ آمیزی ورق گالوانیزه؛ چگونگی و نکات مهم آن

به گزارش آهن اینفو، علیرضا پیمان پاک افزود: به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر  بقیه مسائل قیمت انواع کالاهای اساسی مانند روغن و کنجاله و دانه روغنی و سایر نهاده ها در برخی موارد حتی تا 100 درصد نیز افزایش چشمیگر داشته است این چنین که  در مقابل نیز بعض کالاهای ایرانی مانند مواد فلزی و معدنی با کاهش قیمت قابل توجهی رو به رو بوده است

همچنین تصریح‌ کردند:در سال 1401 صادرات کشور در حوزه مواد معدنی و فلزی به 10 میلیارد رسیده که علاوه براینکه از نظر وزنی رشد را تجربه کرده ولی از نظر ارزش 6 درصد کاهش رو به رو بوده است.