صنعت فولاد ایران در سال های گذشته با استراتژی هدفمند کشور در راستای افزایش تولید و افزایش صادرات غیر نفتی و اضافه کردن واحد های فولادی متفاوت در تلاش است تا بتواند به عنوان پیشران در صنعت صادرات  غیر نفتی قدم بردارد.

که با توجه به امار های رشد درامد صادراتی فولادی میتوان پیش بینی این اتفاق را کرد به شرطی که شرکت های دانش بنیان فعال با هدف صادراتی بیش از پیش فعالیت کنند تا با افزایش کیفیت تولیدات داخلی و برطرف کردن تمامی نیازهای بازار داخل  کشور را  از وابستگی به نفت کاهش جدا کرده و درامد دلاری بیشماری را از صادرات وارد چرخه ارزش کشور کنند که با داشتن استراتژی درست و تلاش هدفمند قطعا به این هدف خواهند رسید.


تفاوت ورق روغنی و ورق گالوانیزه

شرکت آهن اینفو با داشتن تجربیات زیاد و سابقه درخشان در عرصه ورق های فولادی مانند ورق گالوانیزه و ورق  سیاه و... همواره درتلاش است تا در عرصه نبرد اقتصادی با وجود تحریم های ناعادلانه علیه کشور راه را  برای افزایش صادرات ورق های تخت فولادی باز کند.