در سال گذشته ، صادرات محصولات فولادی هند به کمترین سطح چهار سال اخیر رسید که آمار عیجبی را برای این کشور به ثبت رسانده است. حجم صادرات با کاهش 50.2 درصدی به 6.72 میلیون تن کاهش یافته که تاثیرات قابل توجهی در این صنعت داشته است البته لازم به ذکر است که  این آمار  نزدیک به کمترین سطح سال مالی 2018-2019 با 6.36 میلیون تن بود رسیده است.

این افت به دلیل اعمال قانون تعرفه محصولات صادراتی در هند تا نوامبر 2022 می باشد البته میزان واردات فولاد در همین دوره با رشد قابل توجه ۲۹ درصدی به 6.02  میلیون تن رسیده است

به گزارش آهن اینفو، تقاضای داخلی نیز با افزایش 13.3 درصد به 119.86 میلیون تن رسید. تولید سنگ آهن هند در سال مالی 2022-2023 به میزان 255 میلیون تن ثبت شده که حدود 2 میلیون تن کاهش نسبت به سال قبل داشته است. در سال مالی آینده، تولید سنگ آهن پیش‌بینی می‌شود بین 275 تا 285 میلیون تن باشد.

بازار صادراتی فولاد هند در سال مالی گذشته با کاهش 17.6 درصدی به ایتالیا روبرو شد. بیشترین حجم صادرات فولاد به ورق های  سیاه اختصاص یافت که به میزان 3.12 میلیون تن ثبت شد.

کاهش صادرات محصولات فولادی در هر کشور می‌تواند تأثیر بسیاری بر روی قیمت ورق‌های فولادی مانند قیمت ورق گالوانیزه 6 متری  داشته باشد. زیرا با کاهش تقاضا برای این محصولات در بازار جهانی، قیمت آن‌ها به دلیل کمبود تقاضا پایین خواهد آمد. این می‌تواند منجر به کاهش درآمد و سود قابل توجه شرکت‌های فولادی شود، همچنین، می‌تواند تأثیرات منفی بر روی اقتصاد کشور نیز داشته باشد. به همین دلیل، توجه به صادرات محصولات فولادی به بازارهای جهانی و حفظ آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.


ورق سیاه چیست؟ انواع، ابعاد و نحوه تولید