به گزارش آهن اینفو، شرکت توزیع نیروی برق برای صنایع سیمان و فولاد، در طی سه ماهه‌ای از خرداد تا مرداد امسال ، برق را با سه برنامه زمانی  پیشنهادی سهمیه‌بندی خواهد کرد. در نامه ارسالی این شرکت به صنایع سیمان و فولاد، برای مدیریت بار مشترکین این صنایع، شرکت‌های توزیع برق موظفند یکی از برنامه‌های پیشنهادی که با تولید مشترک این صنایع متناسب باشد را انتخاب کنند و به مشترکان خود در سامانه جامع مدیریت پیک بار کشور (سمپ) اعلام کنند. برنامه‌های پیشنهادی در این نامه به شرح زیر آمده است:

۱- همکاری از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور با کاهش بار ۳۰ درصد در ساعات ۱۱ تا ۲۳،

۲- همکاری از تاریخ ۱ تیر تا ۳۱ مرداد با کاهش بار ۶۰ درصد در ساعات ۱۱ تا ۲۳،

۳- همکاری از تاریخ ۲۴ تیر تا ۲۴ مرداد با کاهش بار ۹۰ درصد در ساعات ۱۱ تا ۲.

با انتخاب یکی از برنامه‌های پیشنهادی و اعلام آن به مشترکان، شرکت‌های توزیع برق تلاش می‌کنندر این سه مرحله، مصرف برق را کاهش داده و برای مدیریت بار مشترکین سیمان و فولاد تدابیر لازم را اتخاذ کنند. این تدابیرباعث کاهش مصرف برق و بهبود کیفیت انرژی خواهد.

صنعت فولاد به عنوان  یکی از صنایع اساسی در اقتصاد کشور ما در  شرایطی که قطع برق برای شرکت‌های تولید کننده ورق های فولادی اتفاق بیافتد، می‌تواند تأثیرات مختلفی را بر روند تولید آن ها داشته باشد.یکی از اثرات منفی آن  افزایش قیمت  ورق های فولادی تخت فولادی مختلف مانند قیمت ورق سیاه است که کشور را ملزم به  تأمین پایدار برق برای این صنعت بسیار حیاتی میکند  و هرگونه قطعی برق می‌تواند صنعت کشور علی الخصوص صنعت فولاد را با چالش هایی موجه کند و در مجموع تدبیر دقیقی را برای این بخش میطلبد. 

آپلود عکس

ورق فولادی نسوز چیست؟