به گزارش آهن اینفو و آمار انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد که تولید فولاد خام ایران در پنج ماه نخست سال 2023 به بیش از 70 درصد از کل تولید فولاد خاورمیانه دست یافته است. در این دوره، فولادسازان ایرانی 13 میلیون تن فولاد خام تولید کردند، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.2 درصد رشد داشته است. همچنین، تولید فولاد در سایر کشورهای خاورمیانه مانند قطر، عربستان و امارات متحده عربی  در این بازه یک ساله رشد قابل توجهی داشته است  و مجموعاً 18.7 میلیون تن فولاد خام تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.1 درصد رشد داشته است.

افزایش تولید و صادرات محصولات فولادی می‌تواند به عنوان یک از شاخصه های مهم در صنعت فولاد شناخته شود، این افزایش می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در  کشور کمک کند و باعث افزایش کیفیت محصولات فولادی محتلف مانند ورق گالوانیزه و ورق سیاه شود.