به گزارش آهن اینفو و بر اساس بولتن اماری اوپک در سال 2023 مقدار درامد حاصل از فروش نفت در سال 2022 به میزان 42/6 میلیارد دلار گزارش شده است که نشان دهنده پیشی گرفتن از درآمد های اولین سال اجرای برجام معادل 41/1 بوده است.

 دلایل مختلفی از دید کارشناسان باعث افزایش درامد حاصل از فروش نفت در ایران بوده است از جمله افزایش قیمت جهانی نفت  و افزایش صارات روزانه 1/4 بشکه نفت باعث این افزایش حاصل از درامد های نفتی بوده است که نشان دهنده سیاست افزایش درامد حاصل از نفت ایران می باشد.

افزایش درآمد ارزی یک کشور، باعث افزایش ارزش پول ملی آن کشور می شود. با افزایش ارزش پول، محصولات صادراتی کشور در بازار جهانی رقابتی‌تر می‌شوند و قیمت آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت محصولات صادراتی، باعث تأثیر بر سایر محصولات صادراتی علی الخصوص محصولات فولادی  کشور میشود و افزایش قیمت محصولات صادراتی فولاد، باعث حمایت از صنعت فولاد و افزایش سودآوری آن میشود وطور کلی  این افزایش محصولات صادراتی باعث افزایش اشتغال و نیروی کار در آن کشور می شود.