به گزارش آهن اینفو و آمار انجمن فولاد ایران ،میزان صادرات محصولات فولادی میانی در پنج ماهه نخست سال با رشد 24.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده استو به مقدار 3 میلیون و 93 هزار تن رسیده است.

محصولات فولادی تخت و طویل نیز با رشد 15 درصدی موجه شده و به مقدار 1 میلیون و 341 هزار تن رسیده است.از میان ورق های فولادی ،ورق گرم نیز 167 هزار تن رشد خوبی در 5 ماهه نخست سال ثبت کرده است.

جههت اطلاع از قیمت ورق گرم و سایر ورق های فولادی به جدول قیمت های هز دسته بندی مراجعه کنید.