به گزارش آهن اینفو و آمار های ارائه شده از بازار فولاد در چین قیمت بیلت با ثبات قابل توجهی در روز های اخیر مواجه است به طوری قیمت هر تن خرید از کارخانه هنوز با 489 دلار معامله می شود.

با توجه به آمار های بورس شانگهای میلگرد با رشد 2 دلاری در هر تن مواجه بوده است که امید ها را به بهبود تقاضای میلگرد در چین زیاد می کند.

اوضاع ورق های فولادی در بازار چین نیز با ثبات نسبی همراه بود به طوری که قیمت ورق های سرد با ثبات همراه بوده و قیمت ورق گرم با افت 1 دلاری مواجه شده است.