به گزارش آهن اینفو بر اساس مصوبه جدید، تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی که مجوز واردات آن ها توسط وزارت صمت صادر می شود متوقف شد. از این پس تنها شرکت های تولیدی قادر به واردات محصولات و مقاطع فولادی می باشند و این اقدام برای شرکت های بازرگانی که مجوز واردات را از وزارت صمت دریافت نکرده اند، ممنوع می باشد.

در مورد شرکت های تولیدی مجاز باید گفت تنها برای آن دسته از تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه ریزی تولیدات خود را در بخش تجارت داخلی سال 1403 ثبت کرده اند، امکان واردات وجود دارد؛ در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این برنامه را تأیید کرده باشد. شرکت های بازرگانی این سه وزارت نیز در حال حاضر قادر به ثبت سفارش جدید برای واردات نمی باشند.

نکته مهم اینکه محصولات وزارت های درمان، بهداشت و آموزش پزشکی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی، شامل این مصوبه نمی شوند. این خبر با واکنش های رسانه ای مختلفی نیز مواجه شده است.