به گزارش آهن اینفو، تکمیل و اتصال فاز 1 خط ریلی منطقه فولادی اردکان با میزان سرمایه گذاری850 میلیارد تومان انجام گرفت و باقی مانده آن نیز در دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. جالب است بدانید به نقل از مجتبی مهری نژاد مدیر عامل شرکت آهن و فولاد ارفع، این مجموعه اجرای 21 کیلومتر خط ریلی منطقه اردکان را به عهده داشته و این پروژه جمعاً توسط 4 شرکت در حال اجرا می باشد.

فاز اول پروژه خط ریلی منطقه فولادی اردکان به طول 9 کیلومتر به بهره برداری رسیده و به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی تحویل داده شده است. همان طور که اشاره شد، فاز دوم آن نیز در دو ماه آینده به بهره برداری رسیده و طول آن نیز 6 کیلومتر می باشد.

حال با تکمیل هر دو فاز و البته کل پروژه، با تحویل آن به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی می توان انتظار افزایش ظرفیت جا به جایی 5 میلیون و 500 هزار تنی محصولات فولادی و معدنی را با معادل 10 درصد بار شبکه ریلی کشور داشت.

با این وجود بهتر است بدانید افتتاح فاز یک پروژه خط ریلی اردکان در جهت اتصال به خط راه آهن سراسری کشور، سبب برداشتن گام بسیار بلندی در حیطه حمل و نقل محصولات فولادی و معدنی خواهد شد. پیگیری این پروژه توسط شرکت آهن و فولاد ارفع در سال 1397 صورت گرفت و در این بین اداره کل راه آهن استان یزد نیز با آن مشارکت کرد تا مطالعات و طراحی اولیه در دست بررسی قرار گرفت.

این بررسی ها پس از برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با پیمانکاران در سال 1399 به نتیجه رسید و عملیات اجرایی پروژه نیز در دی 1399 با ارزش ریالی 8 هزار و 400 میلیارد ریال شروع شد. سپس با تلاش همواره و مداوم مهندسان در این زمینه، فاز اول آن به خط ریلی راه آهن سراسری کشور با طول 9 کیلومتر تحویل داده شد.

همان طور که ذکر شد، پیش بینی شده است فاز دوم پروژه توسط شرکت های آهن و فولاد غدیر ایرانیان و فولاد اردکان، آماده تحویل به راه آهن جمهوری اسلامی بوده و فاز سوم نیز مربوط به شرکت ذوب فولاد اردکان می باشد. فاز سوم پروژه نیز در زمستان 1403 به بهره برداری خواهد رسید.