افزایش 97.6 درصدی سرمایه گذاری و رشد 6.9 درصدی اشتغال در بخش صنعت

در 8 ماهه سال 97 بخش صنعت با افزایش 97.6 درصدی سرمایه گذاری و همچنین رشد 6.9 درصدی در بخش اشتغال مواجه شد. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور پروانه بهره برداری تا اواخر آبان ماه سال جاری در بخش صنعت، در حدود 38 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری قطعی را به دنبال داشته که این رقم 97.6 درصد بیش از دوره مشابه سال گذشته است. بر اساس آمار انتشار یافته، تا پایان آبان ماه امسال حدود 3 هزار و 741 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 38 هزار و 436 میلیارد تومانی صادر گردیده است که در پی آن اشتغال زایی خوبی را به دنبال داشت. همچنین مقایسه اعداد یاد شده با آمار مدت مشابه سال قبل نشان گر این است که تعداد پروانه 2.1 درصد، حجم سرمایه گذاری 97.6 درصد و میزان اشتغال 6.9 درصد رشد پیدا کرده است.

علاوه بر این، رشد 19.6 درصدی نیز در آمار صدور جواز تاسیس در بخش صنعت مشاهده شده است و آمار ها نشان می دهد که در این مدت، 14 هزار و 642 فقره جواز تاسیس صادر شد که طبق پیش بینی های انجام شده این تعداد جواز، منجر به سرمایه گذاری مبلغی در حدود 161 هزار و 500 میلیارد تومان در حوزه صنعت خواهد شد و این رقم چیزی معادل 59.6 درصد بیش تر از دوره مشابه سال قبل است که 342 هزار و 741 شغل هم ایجاد خواهد کرد.

طی همین دوره زمانی، در حوزه اصناف نیز 260 هزار و 394 پروانه صادر شده است که نشانگر افزایش 7.7 درصدی است. با این حال تا پایان آبان ماه امسال بیش ترین افزایش صدور مجوز و گواهی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مختص بخش تجارت الکترونیک است. در طول این مدت، صدور تعداد 62 هزار و 169 گواهی امضا و 10 هزار و 467 نماد الکترونیک برای کسب و کار های اینترنتی گزارش شده که به ترتیب 41.6 و 24.6 درصد افزایش پیدا کرده است.

 علاوه بر این، در بخش معدن هم حدود 675 فقره پروانه اکتشاف صادر گردیده است که در مقایسه با دوره قبل، حدود 6.6 درصد افزایش پیدا کرده است ولی در این میان، صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری در این بخش با کاهش مواجه بوده است و 335 فقره گواهی کشف و 375 فقره پروانه بهره برداری صادر شده در بخش معدن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب 6 دهم و 25 درصد کم تر شده است.

گرداوری شده توسط آهن اینفو

شما و اقتصاد 23 دی 97