محصولات فولادی تخت ترکیه: قیمت ها با ثبات است، و تقاضا همچنان ضعیف باقی مانده است

قیمت ورق گالوانیزه ترکیه، قیمت ورق رنگی شیروانی و قیمت ورق گالوانیزه پیش رنگ (PPGI)، در هفته منتهی به جمعه اول نوامبر با تقاضای ثابت، بدون تغییر گزارش شد. منابع می گویند که بازار روند ضعیفی دارد. افزایش اخیر قیمت مواد اولیه باعث افزایش قیمت فولاد تخت پوششی شده است، اما خریداران گفتند که آن ها معتقدند که این امر به دلیل تقاضای ضعیف شاخص روزانه قراضه با مبدا اروپای شمالی، برای صادرات به ترکیه در روز پنج شنبه 31 اکتبر اتفاق افتاده است که در حدود 247.89 دلار در هر تن بود که نسبت به 24 اکتبر با 240.12 دلار در هر تن، افزایش یافته است. از سوی دیگر گفته می شود که قیمت های داخلی با توجه به کاهش تقاضا در بازار محلی ترکیه به دلیل نزدیک شدن به روز های پایانی سال، ضعیف بود.
تولید کنندگان محصولات فولادی ترکیه در این هفته قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میلی متر را در حدود 570-590 دلار به ازاء هر تن از تولیدات قبلی ارائه می دادند، اما معاملات انجام شده با قیمتی در حدود 580-590 دلار به ازای هر تن شنیده شد. بر اساس ارزیابی های هفتگی، قیمت ورق گالوانیزه در بازار داخلی ترکیه  در حدود 570-590 دلار در هر تن بود که نسبت به تاریخ 1 نوامبر بدون تغییر گزارش شد.

فولاد سازان ترکیه ای در حال تهیه ورق 0.5 میلی متر گالوانیزه پیش رنگ شده (PPGI) یا ورق رنگی (کد 9002 رنگ) با قیمت 640-660 دلار در هر تن از تولیدات قبلی هستند، که بدون تغییر نسبت به هفته گذشته باقی مانده است. بر اساس ارزیابی های هفتگی، قیمت ورق گالوانیزه پیش رنگ در بازار داخلی ترکیه، در تاریخ 1 نوامبر در محدوده 640-650 دلار در هر تن در تاریخ 1 نوامبر ثابت بود.  تولید كنندگان تركیه ای قیمت ورق گالوانیزه 0.50 میلی متر صادراتی را در حدود 570-590 دلار به ازای هر تن فوب پیشنهاد می دادند و معاملات انجام شده با آفریقای شمالی با قیمت 570-580 دلار در هر تن فوب شنیده می شد. ارزیابی ها همچنین نشان داد که قیمت ورق گالوانیزه صادراتی فوب ترکیه، در روز جمعه  معادل570-580 دلار در هر تن بوده است، در حالی که در مقایسه با هفته گذشته با 570-585 دلار در هر تن، کاهش یافته است.

ترجمه از آهن اینفو

دوشنبه 13 آبان 98