کارشناس فروش ورق سیاه، اسید شویی و اسلب

کارشناس فروش ورق روغنی

کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی

آدرس شرکت: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان سپهسالار، ساختمان شهر ارا، طبقه اول، واحد 3
۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۰      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۱      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۲      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۳

ahaninfochannel      ahan_info

منابع به fastmarket ،گفتند که قیمت های ترکیه برای کلاف گالوانیزه ی گرم و کلاف گالوانیزه با پوشش رنگی ، در طول هفته تا جمعه 24 ژانویه به دلیل تقاضای متوسط ومحدود  ،کاهش یافته است.

تقاضا متوسط بود زیرا خریداران انتظار داشتند قیمت ها به خاطر افت قیمت قراضه،بیشتر کاهش یابد.روز 23 ژانویه ،شاخص روزانه fastmarket،برای قراضه ی فولاد HMSIW(80.20:mix) ،مبدا اروپای شمالی ،Cfr ترکیه ،274.25 به ازای هر تن بود که نسبت به قیمت روز 22 ژانویه (280.07)پایین آمده است.

قیمت های داخلی :

فولادساز های محلی ،قیمت پیشنهادی خود را برای گالوانیزه ی گرم،0.5 میلیمتری ،به ازای هر تن ،تحویل درب کارخانه ،640.66دلار اعلام نمودند.و شنیده شده که معاملاتی با قیمت 625 دلار به ازای هر تن، تحویل درب کارخانه انجام شده است.تخمین قیمت هفتگی fastmarket،در روز 24 ژانویه ،برای گالوانیزه ی گرم (HDG)،داخلی،تحویل درب کارخانه ای در ترکیه 625-640 دلار به ازای هر تن بود ،که نسبت به قیمت روز 17 ژانویه (640-655دلار) ،15 دلار و یا 2.3% کاهش پیدا کرده است.

فولاد ساز ها در ترکیه در هفته ی جاری کلاف رنگی 0.5 میلیمتری را به قیمت 730-760 دلار به ازای هر تن تحویل درب کارخانه ارائه دادند.معاملات قبلی با قیمت 720 دلار انجام میگرفت.تخمین قیمت هفتگی داخلی fastmarket،برای ورق رنگی،تحویل درب کارخانه در ترکیه ، 10 دلار یا 1.4%، با قیمتی معادل 720-740 دلار به ازای هر تن در روز 24 ژانویه ،در مقایسه با 730-750 دلار به ازای هر تن در 17 ژانویه، کاهش یافت.

صادرات گالوانیزه ی گرم:

داد و ستد ها در بازار صادراتی گالوانیزه ترکیه به دلیل انتظار خریداران ،برای کاهش بیشتر قیمت کم بود

تولید کنندگان فولاد ترکیه ، در حال حاضر گالوانیزه ی گرم 0.5 میلی متری را با قیمت 640-660 دلار به ازای هر تن فوب ارائه می دهند.اما هیچ معامله ی عمده ای صورت نپذیرفته است.

تخمین قیمت هفتگی fastmarket ،در روز 24 ژانویه برای گالوانیزه ی گرم صادراتی ،فوب ترکیه 640-645 دلار به ازای هر تن بود که نسبت به قیمت  17 ژانویه (650-655دلار )کاهش یافته است.

 

ترجمه اختصاصی آهن اینفو