در هفته ی منتهی به سه شنبه 18 فوریه،قیمت صادراتی کلاف سرد و گالوانیزه ی گرم چین،به دلیل معاملات کمتر و بازگشت تدریجی بخش پایین دست به سر کار،کاهش یافت.

منابع به fastmarket گفتند،بسیاری از کارخانجات برای جبران کسری درآمد در بازار داخلی به صادرات روی آورده اند.

کاهش اخیر در بهای ارز چین نیز باعث افزایش رقابت در بازار صادراتی چین شد زیرا معمولا معاملات با دلار صورت می پذیرد.

براساس اعلان اداره ی امور خارجه ی چین ،در 18 فوریه ،ارزش واحد پول چین به نرخ 6.9826 یوان به یک دلار تعیین شده است؛در مقایسه با نرخ ماه قبل که 6.8878 یوان به ازای هر دلار بود.

کلاف سرد

در تاریخ 18 فوریه  روز سه شنبه، تخمین قیمت هفتگی fastmarket برای کلاف سرد  صادراتی،فوب چین،512-505 دلار به ازای هر تن بود. نسبت به قیمت 525-520 دلاری هفته ی گذشته،15-10 دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.

در طول هفته،سفارش محموله ای از کلاف سرد چین با رنج قیمتی 515-510 دلار به ازای هر تن فوب،رزرو شد؛و در روز دوشنبه،شرکت آهن و فولاد بنشی در لیائونینگ،محموله ی کلاف سرد ارسالی ماه آوریل را به قیمت 530 دلار به ازای هر تن فوب،پیشنهاد دادند؛که نسبت به هفته ی گذشته بدون تغییر ماند.

محصولات کارخانه های دیگر چینی،در رنج قیمتی 525-515 دلار به ازای هر تن فوب در دسترس بودند،حال آنکه پیشنهاداتی به قیمت 525-520 دلار به ازای هر تن تحویل cfr مابقی کشورهای شرق آسیا،شنیده شد.

کلاف سرد چین نیز (full-hard coil)-یک محصول میانی که حرارت دیده و سخت نیست-با قیمت 505-500 دلار به ازای هر تن cfr،به مابقی کشور های شرق آسیا، عرضه شد.گرچه تخمین قیمت fastmarket ،تنها برای محصولات سخت و با دوام کلاف سرد می باشد.

تاجری از هانگژو اظهار کرد :"تقاضای داخلی،گرچه به تازگی شروع به رشد کرده است،اما همچنان برای کلاف سرد تقاضا پایین است."

رئیس جمهور چین،شی جینگ پینگ ،خواستار این شد که مشاغل محلی به تدریج فعالیت های خود را از سر بگیرند تا این کشور  بتواند به اهداف رشد اقتصادی خود برسد.

تاجری در تیانجین گفت:"تقاضای داخلی برای محموله های آینده ،علائمی از بهبود را نشان می دهد،اگرچه قیمت محموله های داخلی پایین است."

در تاریخ 14 فوریه،تخمین قیمت هفتگی fastmarket در بازار داخلی،برای کلاف سرد شرق چین،4190-4140 یوان(593-560 دلار)به ازای هر تن بود؛که نسبت به قیمت 4390-4350 یوانی 7 فوریه ،210-200 یوان کاهش مشاهده می شود.

بازرگانان،معتقدند که کاهش قیمت داخلی کلاف سرد ،بدین دلیل است که صنایع پایین دست هنوز به طور کامل فعالیت های خود را شروع نکرده اند.

گالوانیزه ی گرم

در روز سه شنبه،تخمین قیمت هفتگی fastmarket، برای کلاف گرم صادراتی 1 میلیمتری،فوب چین،560-555 دلار به ازای هر تن بود که 15 دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.در تاریخ 11 فوریه قیمت کلاف سرد 575-570 یوان بود.

گزارش شده است که یک کارخانه ی دولتی،در طول هفته،مقادیر زیادی گالوانیزه ی گرم 140 گرم پوشش روی را حدود 570 دلار به ازای هر تن فوب ،به فروش رسانده است.

روز دوشنبه، شرکت آهن و فولاد بنشی،پیشنهاد 595 دلاری به ازای هر تن فوب،ارسالی ماه آوریل برای محصولات بدون گل خود را عرضه کرد،که نسبت به هفته ی قبل بدون تغییر مانده است.این پیشنهاد قیمتی معادل قیمت 580 دلار به ازای هر تن فوب برای گالوانیزه ی گرم 120 گرم پوشش روی می باشد.

یک کارخانه ی بزرگ در شمال چین،برای این محصول مشخص،خواستار 560 دلار به ازای هر تن فوب بود.تاجر دیگری از هانگژو می گوید : " از طرف تعدادی مشتری ، تقاضای داخلی وجود دارد،اما احتمالا کارخانه ها،حجم مازاد را به سمت بازار صادراتی هدایت می کند."