منابع به fastmarket اطلاع دادند که در هفته ی منتهی به دوشنبه 18 مه،بازار صادراتی کلاف گرم در کشورهای مشترک المنافع (CIS)،راکد بود،اما تامین کنندگان پیشبینی می کنند که مجددا تقاضا افزایش خواهد یافت زیرا قیمت ها به پایین ترین سطح ممکن رسیده اند.

روز دوشنبه،تخمین قیمت هفتگی fastmarket  کلاف گرم برای بازار صادراتی،فوب دریای سیاه(کشورهای CIS)،350-360دلار به ازای هر تن بود،که نسبت به قیمت 360-340 دلاری هفته ی قبل،افزایش محدودی مشاهده می شود.

یکی از صادرکنندگان به fastmarket گفت:"گرایش نسبت به بازار مثبت می باشد،فروشندگان محلی دریافته اند که به دلیل اینکه قیمت ها به پایین ترین سطح ممکن رسیده اند،افزایش در راه است." " بنابراین شروع به پر کردن مجدد انبار به میزان فعلی کردند."

کلاف گرم روسیه،به قیمت 365-360 دلار به ازای هر تن فوب، به منطقه ی خاورمیانه-شمال آفریقا(منا)،عرضه شد.میزان فروش به قیمت 360-358 دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه،گزارش شده است.در این اثنا،آخرین میزان فروخته شده به ترکیه، کلاف گرم منطقه ی اوکراین بود که به قیمت 365 دلار به ازای هر تن تحویل cfr ترکیه،فروخته شد.این قیمت معادل 350 دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه می باشد.

کلاف گرم اوکراین،به قیمت 370 دلار به ازای هر تن تحویل cfr به ترکیه عرضه شده است  این قیمت معادل 355 دلار به ازای هر تن فوب،و یا 380 دلار به ازای هر تن تحویل cfr برای کلاف های استاندارد،و یا 365 دلار به ازای هر تن فوب برای کلاف های سنگین می باشد .

یکی از تجار اظهار کرد که :"در میان تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان کشورهای CIS، Metinvest(تنها صادرکننده ی فولاد در اوکراین) در وضعیت نامطلوبی قرار دارد،زیرا این شرکت،میزان تولید کلاف گرم خود را افزایش داده بنابراین می بایست برای پر کردن دفتر سفارشات،میزان فروش خود را افزایش دهد."

در تاریخ 18 مه،تخمین قیمت هفتگی fastmarket برای کلاف سرد صادراتی،فوب دریای سیاه کشورهای CIS،405-418 دلار به ازای هر تن بود؛که نسبت به قیمت 445-440 دلاری به ازای هر تن فوب هفته ی پیش،کاهش قابل ملاحظه ای یافته است.

منابع اظهار داشتند که کلاف سرد روسی،به قیمت 420-418 دلار به ازای هر تن فوب  به منطقه ی منا و ترکیه،عرضه شده است.حال آنکه، قیمت کلاف سرد اوکراین،425-420 دلار به ازای هر تن تحویل cfr بود که حدودا معادل 410-405 دلار به ازای هر تن فوب می شود.

روز دوشنبه،تخمین قیمت هفتگی Fastmarket برای پلیت سنگین فولادی 50-8 میلیمتری صادراتی،فوب دریای سیاه کشورهای CIS،410-425 دلار به ازای هر تن بود.که نسبت به قیمت 450-440 دلاری هفته ی قبل،کاهش پیدا کرده است.

پلیت روسی به قیمت 430-425 دلار به ازای هر تن فوب،بود.اما تقریبا هیچ فعالیت صادراتی  گزارش نشده است.در حالیکه یکی از تامین کنندگان،برای تعمیر و نگهداری،فعالیت های خود را متوقف کرده است،مابقی کارخانجات توجه خود را به بازار داخلی معطوف کرده اند.

پلیت اوکراین به قیمت 420-415 دلار به ازای هر تن فوب به ترکیه،ارائه شد در حالیکه قیمت فروش 410 دلار به ازای هر تن فوب گزارش شده است.

 

ترجمه اختصاصی از آهن اینفو