منابع بازار اظهار کردند :تولید کنندگان بیلت در کشورهای CIS،به دلیل رکود فعالیت های تجاری در آسیا به ویژه چین،توجه خود را به منطقه ی خاورمیانه معطوف کردند.در طول دو هفته ی قبل،کاهش سفارش از سمت چین پیشبینی شده بود و برخی منابع دلیل این امر را بارش سنگین باران و سیل و وحشت از موج دیگری از کووید-19،عنوان کردند.قیمت بیلت کشورهای شرق آسیا و CIS،در پایان کار یک شکست ناگهانی را تجربه کردند.

یکی دیگر از عواملی که ممکن است مانع فروش بیلت از حوزه ی دریای سیاه به آسیا شود،افزایش هزینه های حمل و نقل است،که این امر ناشی از افزایش حجم حمل و نقل و همچنین افزایش قیمت نفت در ماه های اخیر بوده است.علاوه براین،هزینه ی حمل بار از حوزه ی دریای سیاه،بصورت سنتی در ماه اوت و سپتامبر-فصل حمل و نقل غلات-به دلیل افزایش تقاضای کشتی ،بالا میرود.

هزینه ی حمل 40000 تن بیلت از بندر روسی نووراسییسک به جنوب شرق آسیا،برای ماه اوت،در اوایل هفته 42-37 دلار به ازای هر تن برآورد شد،در مقایسه با هزینه ی 35 دلاری ژوئیه،افزایش قیمت مشاهده می شود.هزینه ی حمل بار به چین، از 30 دلار به 35 دلار به ازای هر تن افزایش یافته است.

مشتریان چینی،برای بیلت وارداتی،به پرداخت مبلغی بالاتر از 400 دلار به ازای هر تن تحویل cfr، تمایل نداشتند،این رقم معادل 365 دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه است.قیمت پیشنهادی کارخانه ها عمدتا،در محدوده ی 375-370 دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه می باشد.در چنین شرایطی،تولید کنندگان بیلت توجه خود را به سمت خاورمیانه معطوف کردند زیرا پس از یک رکود طولانی،روند تقاضا بهبود یافته است.

دو محموله ی 100000 تنی بیلت اوکراینی،به قیمت 395 دلار به ازای هر تن تحویل cfr،به شورای همکاری خلیج فارس فروخته شد.براساس برآورد فعالان بازار،هزینه ی حمل نقل بیش از 27 دلار به ازای هر تن نیست،و قیمت خالص آن به 368 دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه خواهد شد.فعالان بازار پیشبینی میکنند که تقاضای بیلت وارداتی،در این منطقه همچنان ادامه یابد،زیرا امارات متحده ی عربی و عربستان سعودی برای مدتی طولانی در بازار فعالیتی نداشتند.یک مورد 30000تنی بیلت کشورهای CIS،به مبلغ 370 دلاربه ازای هر تن تحویل cfr، به مقصد ترکیه،نیز به گوش رسیده است که معادل 360 دلار به ازای هر تن فوب دریای سیاه است.جزئیات معامله در زمان انتشار قابل تائید نبود.

بازار مابقی مشتریان،راکد بود،بویژه شمال آفریقا،زیرا هیچگونه پیشنهاد تازه ای از آنجا شنیده نشده است.یک منبع مصری خبر داد که میزان مصرف میلگرد کشور در ماه مه فقط 312000 تن بوده است که نسبت به ماه قبل 31% کاهش مشاهده می شود.

وی افزود:"اگر وضعیت به همین شکل، بدون افت مصرف بیشتر،ادامه پیدا کند،و از میانگین پنج ماه اول سال 2020 برای برآورد مصرف سالیانه استفاده کنیم،به رقمی بالغ بر 6 میلیون تن خواهیم رسید.در مقایسه با مصرف 7.4 میلیون تن مصرف در سال 2019!"

شاخص صادراتی روزانه ی بیلت فولادی fastmarket،فوب دریای سیاه،کشورهای CIS،368 دلار به ازای هر تن بود که بدون تغییر بود.از روز دوشنبه،2 دلار کاهش قیمت به ازای هر تن مشاهده می شود.

 

ترجمه اختصاصی از آهن اینفو