خریداران خارجی،برای کلاف گرم چینی،قیمت های بالاتری را پیشنهاد دادند و همچنین فروشندگان در بخش های دیگر دنیا،قیمت را بالا نگه داشتند.

بازار داخلی:

شرق چین(شانگهای):3940-3970 یوان(564-568 دلار) به ازای هر تن،10 یوان کاهش مشاهده میشود.

روز پنج شنبه 23 ژوئیه،قیمت کلاف گرم تا حد زیادی ثابت ماند،اگرچه اکثر تجار به fastmarket خبر دادند که فعالیت های تجاری در مقایسه با چند روز گذشته،کمتر شده است.

یک تاجر از شانگهای گفت:بیشتر فروشندگان،صبح را با قیمت 3950-3940 یوان به ازای هر تن شروع کردند،اما پس از رونق بازار بورس معاملات آتی،بعد از ظهر همان روز قیمت ها افزایش یافت.

بازرگانی از استان آنهویی،اظهار داشت که اخیرا تقاضای صنایع پایین دست،کاهش یافته است.اما انتظار کاهش قیمت نمیرود،زیرا مقادیر زیادی نقدینگی در بازار های مالی وجود دارد.

یک مشاور داخلی فولاد گزارش داد که،روز پنج شنبه،بازار های محلی چین،2.72 میلیون تن کلاف گرم داشتند که نسبت به هفته ی قبل،حدودا 31800 تن،افزایش یافته است.منابع  از این امر بعنوان رکود تقاضا در بازار داخلی،یاد کردند.

صادرات

شاخص صادراتی کلاف گرم فولادی،فوب بندر اصلی چین،478.36 دلار به ازای هر تن می باشد.که 3.04 دلار افزایش قیمت مشاهده می شود.

تاجران معتقدند که کمترین قیمت مجاز کارخانجات،480-475 دلار به ازای هر تن فوب می باشد.که 5 دلار به ازای هر تن افزایش قیمت رخ داده است.قیمت در چند روز اخیر 475 دلار به ازای هر تن فوب بود.

این امر در شرایطی است که خریداران پاکستانی و ویتنامی قیمت پیشنهادی خود را افزایش دادند.یک تاجر از ژجیانگ به fastmarket خبر داد که خریداران ویتنامی،حاضرند 470 دلار به ازای هر تن تحویل cfr(معادل 460 دلار به ازای هر تن فوب چین)،برای کلاف گرم وارداتی،بپردازند،در مقایسه با قیمت 465 دلاری روز چهارشنبه،افزایش مشاهده می شود.چندین بازرگان از ویتنام نیز موافق این امر بودند.

یک منبع از سنگاپور گفت:این افزایش قیمت،پس از اعلام قیمت پیشنهادی فروشندگان هندی،رخ داد.آنها قیمت 485 دلار به ازای هر تن تحویل cfr را ارائه کردند که در مقایسه با قیمت 475-470 دلاری اوایل هفته،شاهد افزایش قیمت هستیم.

تاجر ژجیانگی همچنان اظهار داشت که خریداران پاکستانی،حاضر به پرداخت 500 دلار به ازای هر تن تحویل cfr،هستند که حدودامعادل 480 دلار به ازای هر تن فوب چین است.نسبت به قیمت 495 دلاری هفته ی قبل،5 دلار افزایش قیمت مشاهده می شود،وی افزود در این هفته،معاملاتی  مابین تجار چینی و خریداران پاکستانی،به قیمت 500 دلار،انجام گرفته است.گرچه وی از افشای جزئیات بیشتری،خود داری کرد.

یک تاجر ویتنامی به fastmarket،گفت که خریداران در این کشور پیشبینی کردند که قیمت کلاف گرم به زودی به 500 دلار به ازای هر تن تحویل  cfr،می رسد،زیرا در کشورهای مختلف،تامین کنندگان،محصولات خود را با قیمت بالاتری،عرضه کردند.وی اظهار داشت که حتی درصورتیکه تقاضا در بازار این کشور بالا نرفته باشد،خریداران ویتنامی،می بایست سرعت خرید خود را افزایش دهند.

شایعات بازار

تاجر ویتنامی اظهار داشت:"معتقدم که به دلیل سیاست تسهیل پولی دولت ها برای تقویت اقتصاد(که به خاطر پندمی کووید-19تضعیف شد)،این افزایش قیمت ها رخ داده است.و این مساله، تا حدودی موجب افزایش قیمت فولاد خواهد شد.

بازار بورس آتی شانگهای

در روز پنج شنبه، اکثر معاملات انجام گرفته برای کلاف گرم،معاملات آتی ماه اکتبر، به قیمت 3840 یوان به ازای هر تن بود،که از روز چهارشنبه،حدودا 28 یوان به ازای هر تن ،افزایش  مشاهده میشود.....

 

ترجمه اختصاصی از آهن اینفو