فولاد تخت کشورهای مشترک المنافع  CIS: خوشبینی و سرسختی تولیدکنندگان منجر به افزایش قیمت می‌شود.

منابع گزارش دادند که قیمت‌ها در بازار صادراتی محصولات تخت کشور‌های CIS، در طول هفته‌ی منتهی به دوشنبه 10 اوت، به دلیل تست بازار با قیمت‌های بالاتر توسط تولیدکنندگان روسی افزایش یافت.

روز دوشنبه، قیمت هفتگی fastmarket، برای کلاف گرم صادراتی فوب دریای سیاه کشورهای CIS، 460-480 دلار به ازای هر تن ارزیابی شد، که نسبت به قیمت 445-435 دلاری هفته‌ی قبل، افزایش قیمت مشاهده می‌شود.

منابع عنوان کردند که تولید کنندگان روسی، کلاف گرم را به قیمت 485-480 دلار به ازای هر تن فوب به ترکیه پیشنهاد دادند. درحالیکه در خاورمیانه این قیمت 480-475 دلار به ازای هر تن فوب بود.

تولیدکنندگان اوکراینی، قیمت‌های بالاتر از 490-485 دلار به ازای هر تن را به ترکیه، پیشنهاد دادند که حدوداً معادل 475-470 دلار به ازای هر تن فوب است.

علیرغم پیشنهادی قیمت‌های بالاتر، هیچ خبری از انجام معامله با این قیمت‌ها، نیست؛ زیرا خریداران عنوان کردند که قیمت مناسب برای آنها، بالاتر از 460 دلار به ازای هر تن فوب نمی تواند باشد. یکی از تجار اظهار کرد : "دلیل خوشبینی و سرسختی تولیدکنندگان، این است که افزایش قیمت سنگ آهن، به میزان خوشبینی و گرایش نسبت به بازار افزوده است." اما تقاضای بازار داخلی روسیه نیز مزید بر علت است، به همین دلیل میزان سودمندی صادرات درحال حاضر کم می‌باشد.

یکی از خریداران در ترکیه افزود: "هم اکنون تقاضای وارداتی ترکیه، به دلیل بازگشایی مجدد صنایع داخلی، زیاد است. به همین دلیل  پیش بینی می‌کنم که این وضعیت در ترکیه فروکش خواهد کرد و این امر در قیمت وارداتی منعکس خواهد شد."

هیچگونه قیمت پیشنهادی برای کلاف سرد اعلام نشده است، با این حال، چندین منبع، سطح قیمت کلاف سرد را حدودا 540-530 دلار به ازای هر تن فوب تخمین زده‌اند.

بنابراین در تاریخ 10 اوت، fastmarket قیمت صادراتی کلاف سرد، فوب دریای سیاه کشور‌های CIS، را 540-530 دلار به ازای هر تن تخمین زده است. که نسبت به قیمت 495-490 دلاری به ازای هر تن در هفته‌ی گذشته افزایش قیمت مشاهده می‌شود.

در روز دوشنبه، همچنین fastmarket، پس از اینکه در بازار هیچگونه معامله‌ای صورت نگرفت، قیمت صادراتی پلیت‌های سنگین 50-8 میلیمتری، فوب دریای سیاه را525-520 دلار به ازای هر تن را، تخمین زده‌اند، که این قیمت بدون تغییر مانده است.

تیم تحلیلی آهن اینفو

آگاهانه_خرید_کنید