روند صعودی قیمت گالوانیزه‌ی گرم و کلاف سرد، به دلیل رونق بازار داخلی

تقاضای زیاد در بازار داخلی و تمایل روز افزون نسبت به بازار در چین، منجر به افزایش قیمت کلاف سرد و گالوانیزه‌ی گرم صادراتی شد.

کلاف سرد

در روز سه شنبه 11 اوت، ارزیابی قیمت هفتگی fastmarket، برای کلاف سرد صادراتی فوب چین، 540-530 دلار به ازای هر تن بود. این میزان حدوداً 10-5 دلار بالاتر از قیمت 530-525 دلاری هفته‌ی قبل می‌باشد.

در طول هفته، کارخانه‌های چینی، همچنان به افزایش قیمت پیشنهادی خود برای کلاف سرد صادراتی، ادامه دادند. افزایش قیمت حدودی آنها، 15-10 دلار بود و قیمت را حدوداً به 555-550 دلار به ازای هر تن فوب چین رساندند.

روز سه شنبه، یک تاجر چینی به fastmarketخبر داد: "کارخانه‌های چینی، اطمینان بالایی نسبت به روند قیمت‌ها در بازار داخلی دارند، در نتیجه سطح قیمت پیشنهادی به خریداران خارجی را افزایش می دهند." "در طول هفته، محصول تولید شده در کره جنوبی به قیمت 550 دلار به ازای هر تن فوب عرضه شد، که نسبت به هفته‌ی قبل-20 دلار به ازای هر تن- با افزایش قیمت مواجه بودیم."

روز پنجشنبه، کارخانه‌ی فولاد و آهن بنشی واقع در لیونینگ، محموله‌ی صادراتی کلاف سرد خود را، ارسالی ماه اکتبر، 550 دلار به ازای هر تن فوب عرضه کرد، که این رقم حدوداً 10 دلار نسبت به هفته‌ی گذشته افزایش یافته است.

در تاریخ 7 اوت، قیمت هفتگی fastmarket، برای کلاف گرم در بازار داخلی، ارسالی از شرق چین، 4430-4400 یوان(632-636 دلار) به ازای هر تن ارزیابی شد. که نسبت به هفته‌ی قبل 120 یوان افزایش قیمت مشاهده می‌شود. قیمت هفته‌ی قبل 4310-4280 یوان به ازای هر تن بود.

گالونیزه‌ی گرم

روز سه شنبه، ارزیابی قیمت هفتگی fastmarket، برای گالوانیزه‌ی گرم صادراتی، 1 میلیمتری، فوب چین، 600-590 دلار به ازای هر تن بود، که نسبت به هفته‌ی قبل 10-5 دلار افزایش قیمت یافته است. قیمت هفته‌ی قبل، 590-585 دلار بود.

در طول هفته، گالوانیزه‌ی گرم 1 میلیمتری، با پوشش 120 گرم روی، به قیمت 630-620 دلار به ازای هر تن فوب، ارائه شد. یک کارخانه‌ی بزرگ چینی، محصول خود را به قیمت 620 دلار به ازای هر تن تحویل cfr جنوب شرقی آسیا، عرضه کرد.

و معاملات بازرگانان، به قیمت 600-590 دلار به ازای هر تن، صورت گرفته است.

یک تاجر از شانگهای اظهار داشت که وی هفته‌ی گذشته، گالوانیزه گرم با 80 گرم پوشش روی را به قیمت 570 دلار به ازای هر تن فوب چین، به آمریکای جنوبی فروخته است. وی افزود این قیمت معادل 590-595 دلار به ازای هر تن فوب برای گالوانیزه‌ی گرم با پوشش 120 گرم روی است.

تولیدکنندگان ویتنامی نیز، قیمت پیشنهادی خود را مطرح کردند، هرچند که قیمت پیشنهادی آنها مستقیماً ارائه نشد و واضح نبود.

در 11 اوت، یک منبع در ویتنام به Fastmarket گفت: "وضعیت بازار چنان متغییر است که ارائه‌ی پیشنهاد مشخص، آسان و امکان پذیر نمی‌باشد."

در طول هفته، گالوانیزه‌ی گرم کره جنوبی، با پوشش 180 گرمی روی، حدوداً 640 دلار به ازای هر تن فوب عرضه شده است که نسبت به هفته‌ی قبل 10 دلار افزایش قیمت مشاهده می‌شود.

روز سه شنبه، کارخانه‌ی فولاد بنشی، قیمت پیشنهادی خود را برای گالوانیزه‌ی گرم بدون گل، محموله‌های ارسالی ماه سپتامبر، با پوشش 80 گرم روی، به 620 دلار به ازای هر تن افزایش داد-10 دلار بیشتر از قبل.

ارزیابی قیمت  fastmarket، برای گالوانیزه‌ی گرم 1 میلیمتری با پوشش 120 گرم روی، می‌باشد.

تیم تحلیلی آهن اینفو

#آگاهانه_خرید_کنید