روند صعودی قیمت، همچنان ادامه دارد 

منابع اعلام کردند که در طی هفته‌ی منتهی به دوشنبه 17 اوت، با احتساب فروش به قیمت بالا به ترکیه، روند صعودی قیمت در بازار محصولات تخت کشور‌های CIS، همچنان ادامه یافت.

روز دوشنبه، ارزیابی قیمت هفتگی Fastmarkets، برای کلاف گرم صادراتی فوب دریای سیاه، کشورهای CIS،475-480 دلار به ازای هر تن بود و محدوده‌ی قیمت نسبت به این رنج در هفته‌ی گذشته(460-480 دلار)محدود‌تر شده است.

منابع گفتند که کلاف گرم روسیه، به قیمت 480 دلار به ازای هر تن فوب در ترکیه به فروش رسید، درحالیکه روسیه محصولات خود را به قیمت 485-480 دلار به ازای هر تن عرضه کرده است.

به نقل از fastmarket، مقادیر دیگری از کلاف گرم به قیمت 490 دلار به ازای هر تن تحویل cfr، به ترکیه فروخته شده است که تقریباً معادل است با 475 دلار به ازای هر تن فوب است.

یکی از تجار عنوان کرد:"رشد سریع بازار همچنان ادامه دارد زیرا خریداران ترجیح می‌دهند در هنگام قرنطینه و مدتی پس آن، اقدام به ذخیره سازی نکنند. وی افزود: "اما هم اکنون تقاضای چین، منجر به افزایش قیمت جهانی فولاد شده است و همه می‌بایست سطح فعلی بازار را بپذیرند و محصولات فولادی را با قیمت بالا خریداری نمایند."

در تاریخ 17 اوت، ارزیابی قیمت هفتگی Fastmarkets، برای کلاف سرد صادراتی، فوب دریای سیاه کشورهای CIS،540-545 دلار به ازای هر تن بود.که نسبت به قیمت  540-530 دلاری هفته ی قبل افزایش قیمت مشاهده می‌شود.

همچنین، خبر رسیده که محصولات کشورهای CIS، به قیمت 545 دلار به ازای هر تن فوب به فروش رسیده است در حالیکه دیگر منابع سطح قیمت قابل قبول را حداکثر 540 دلار به ازای هر تن فوب، تخمین زده‌اند.

در روز دوشنبه، ارزیابی fastmarket، برای پلیت سنگین صادراتی 50-8 میلیمتری فوب دریای سیاه کشورهای CIS،520-525 دلار به ازای هر تن بود که نسبت به هفته‌های قبل، پس از اینکه هیچ معامله‌ی تجاری انجام نشد، تغییری در قیمت نیز مشاهده نشده است.


تیم تحلیلی آهن اینفو

#آگاهانه_خرید_کنید