روسیه یک محموله بیلت به عربستان به بهای ۴۰۰ تا ۴۰۵ دلار فوب فروخته و اوکراین بیلت خود را ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار فوب به شمال آفریقا و احتمالاً کشور تونس فروخته است. قیمت بیلت ۴۲۰ دلار CFR تونس شنیده می‌شود.
تحرکاتی برای خرید بیلت در منطقه منا دیده می‌شود در حالیکه بازار چین تحت فشار افت قیمت‌ها در معاملات فیوچر و نیز افزایش موجودی میلگرد فولادسازان است. بنابر این هدف‌گذاری خرید چینی‌ها کمتر از ۴۴۰ دلار CFR باقی مانده است. اگرچه بیلت تانگشان با ۱۰ یوان افزایش، ۳۴۱۰ یوان در تن معامله شده است.
پیشنهاد رسمی ویتنام برای بیلت صادراتی، ۴۵۰ دلار فوب بود ولی یک محموله به قیمت ۴۴۲ دلار فوب به فروش رسید. قیمت داخلی بیلت ویتنام ۴۲۳ تا ۴۲۵ دلار است.
بیلت وارداتی در ترکیه ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار CFR شنیده می‌شود در حالیکه خریداران منتظر قیمت‌های قراضه هستند که در روزهای قبل ۲۸۰ دلار ثابت بود.
درسوی مقابل اما بازار خرید اسلب بسیار داغ است و به علت محدود بودن عرضه و اسلب در دسترس، قیمت‌ها روند صعودی داشت.
برای هر تن اسلب با ۱۰ دلار افزایش هفتگی ۴۳۰ دلار فوب دریای سیاه تحویل اکتبر و نوامبر ارزیابی می‌شود و به نظر می‌رسد فعالان در حال تکمیل فروش اکتبر هستند.

تقاضای چین برای اسلب قوی است و با توجه به دورنمای مثبت تقاضا برای محصولات تخت در چین به نظر می رسد معاملات جدید در قیمت‌های بالاتری بسته شود.
روسیه یک محموله اسلب را ۴۴۵ دلار CFR چین فروخت و اکنون ۴۵۰ دلار CFR چین مذاکره می‌شود. هند نیز اسلب را ۴۳۷ دلار تحویل چین پیشنهاد داد. خریداران اسلب ترکیه اما کمی از قیمت ورق در اروپا و قیمت‌های قراضه نامطمئن هستند.
قیمت HRC ترکیه ۴۹۰ تا ۵۰۵ دلار فوب ثابت بود و ترک‌ها منتظر برگشت خریداران اروپایی از تعطیلات هستند.
اسلب اوکراین ۴۴۵ دلار تحویل ترکیه پیشنهاد شده است.
میلگرد در امارات با افزایش ۲ دلاری ۴۶۸ دلار درب کارخانه اعلام می‌شود. میلگرد چین اما کماکان ثابت و ۴۵۵ دلار پیشنهاد می‌شود که با شرایط آسیا غیر قابل رقابت و فروش است. صادرات میلگرد روسیه ضعیف و از تقاضا و قیمت بالای بازار داخل تبعیت می‌کند. پیشنهاد اوکراین ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار فوب برای میلگرد ثابت بود.
تقاضای داخلی ترکیه برای میلگرد ضعیف و قیمتها ۴۰ لیر کاهش و ۳۸۰۰ لیر درب کارخانه ارزیابی می‌شود.

تیم تحلیلی آهن اینفو 
# آگاهانه_خرید_کنید