به گزارش آهن اینفو، صادرات فولاد ژاپن در ماه ژوئن سال 2023با کاهش 8.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، به میزان 2.804 میلیون تن انجام شده است. این کاهش تقاضا در بازارهای آسیا، به خصوص حوزه آسه آن، را به دنبال داشته است. همچنین، خرید چینی‌ها 31.9 درصد کاهش همچنین در شش ماهه اول سال نیز صادرات فولاد ژاپن نسبت به سال قبل با 1.8 درصد کاهش، به میزان 16.463 میلیون تن انجام شده است. نمودار کاهش صادرات فولاد آهن در پنج ساله اخیر در ژاپن به طور کامل تکرار شده است.

صادرات فولاد در اقتصاد کشورهای صنعتی مانند ژاپن، از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال میباشد . به طور کلی ، کاهش صادرات فولاد در ژاپن، می تواند تأثیرات منفی زیادی بر روی اشتغال و کیفیت محصولات فولادی مختلف داشته باشد.علاوه بر این کاهش صادرات محصولات فولادی مختلف مانند ورق گالوانیزه و  ورق سیاه منجر به کاهش کیفیت محصولات فولادی در داخل کشور منجر شود؛ زیرا با کاهش تقاضا و فشار قیمت، شرکت های تولید کننده مجبورند با  کاهش هزینه های تولید و کیفیت مواد اولیه و سایر عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تولید خود را ادامه دهند و این موضوع علاوه بر کاهش کیفیت و ارز آوری باعث کاهش رضایت مشتریان و کاهش اعتماد به برند های ژاپنی فولاد نیز می شود.