۰۳۱-۳۶۶۰۵۳۹۰-۹۳

کارشناس فروش ورق سیاه، اسید شویی و اسلب

کارشناس فروش ورق روغنی

کارشناس فروش گالوانیزه و رنگی

آدرس شرکت: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان سپهسالار، ساختمان شهر ارا، طبقه اول، واحد 3
۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۰      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۱      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۲      ۰۳۱۳۶۶۰۵۳۹۳

ahaninfochannel      ahan_info

گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق سیاه 2 میل عرض 1000 st22 0 0 انبار اصفهان 1000 2 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق سیاه 2 میل عرض 1000 St37 0 0 کارخانه 1000 2 ۳۶۸,۰۰۰ ۵۴ دقیقه پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2 میل عرض 1250 st22 0 0 کارخانه 1250 2 تماس بگیرید
۴,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 2 میل عرض 1250 St37 0 0 کارخانه 1250 2 ۳۶۰,۰۰۰ ۵۴ دقیقه پیش
۴,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 2.5 میل عرض 1000 St37 0 0 کارخانه 1000 2.5 تماس بگیرید
۲,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 2.5 میل عرض 1250 St37 0 0 کارخانه 1250 2.5 ۳۵۱,۰۰۰ ۵۴ دقیقه پیش
۱,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 3 میل عرض 1000 St37 0 0 کارخانه 1000 3 ۳۶۴,۰۰۰ ۵۴ دقیقه پیش
۱,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 3 میل عرض 1250 St37 0 0 کارخانه 1250 3 ۳۵۹,۰۰۰ ۵۳ دقیقه پیش
۲,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 3 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 3 ۳۶۸,۰۰۰ ۵۳ دقیقه پیش
۲,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 4 میل عرض 1250 St37 0 0 کارخانه 1250 4 ۳۴۸,۰۰۰ ۵۳ دقیقه پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 4 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 4 ۳۶۰,۰۰۰ ۵۳ دقیقه پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 5 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 5 ۳۶۷,۰۰۰ ۵۳ دقیقه پیش
۶,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 5 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 5 تماس بگیرید
۷,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 6 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 6 ۳۶۹,۰۰۰ ۵۳ دقیقه پیش
۳,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 6 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 6 ۳۹۰,۰۰۰ ۵۲ دقیقه پیش
۳,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 8 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 8 ۳۷۲,۰۰۰ ۵۲ دقیقه پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 8 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 8 ۳۹۰,۰۰۰ ۵۲ دقیقه پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 10 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 10 ۳۵۰,۰۰۰ ۵۲ دقیقه پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 10 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 10 ۳۹۰,۰۰۰ ۲۷ دقیقه پیش
۵,۰۰۰
تماس با تایید
ورق سیاه 12 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 12 ۳۵۰,۰۰۰ ۵۲ دقیقه پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 12 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 12 ۳۸۵,۰۰۰ ۵۲ دقیقه پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 15 میل عرض 1500 St37 0 0 کارخانه 1500 15 ۳۵۰,۰۰۰ ۵۲ دقیقه پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 15 میل عرض 1500 St52 0 0 کارخانه 1500 15 تماس بگیرید
۵,۰۰۰
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق ضخیم 20 میل 1000*6000 فولاد اصفهان St37 6000 0 انبار اصفهان 1000 20 ۳۰۲,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 25 میل 1000*6000 فولاد اصفهان St37 6000 0 انبار اصفهان 1000 25 ۲۶۷,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 30 میل 1000*6000 فولاد اصفهان St37 6000 0 انبار اصفهان 1000 30 ۲۶۷,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 35 میل 1000*6000 فولاد اصفهان St37 6000 0 انبار اصفهان 1000 35 ۲۶۶,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق سیاه 2 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 0 0 کارخانه 600 2 ۳۵۳,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.2 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 0 0 کارخانه 600 2.2 ۳۵۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.35 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 0 0 کارخانه 600 2.35 ۳۳۳,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.5 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 null null کارخانه 600 2.5 ۳۳۷,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 2.8 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 null null کارخانه 600 2.8 ۳۳۹,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 3 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 null null کارخانه 600 3 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق سیاه 3.8 میل عرض 600 نورد و لوله اهواز St37 null null کارخانه 600 3.8 تماس بگیرید
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
رول سیاه 2 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 2 تماس بگیرید
تماس با تایید
رول سیاه 3 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 3 تماس بگیرید
تماس با تایید
رول سیاه 4 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 4 تماس بگیرید
تماس با تایید
رول سیاه 5 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 5 تماس بگیرید
تماس با تایید
رول سیاه 6 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 6 تماس بگیرید
تماس با تایید
رول سیاه 8 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 8 تماس بگیرید
تماس با تایید
رول سیاه 10 عرض 1000 گیلان St37 null null کارخانه 1000 10 ۳۰۳,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق ضخیم 10 میل 1250*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 10 10 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق ضخیم 10 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 10 10 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق ضخیم 15 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 15 15 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق ضخیم 20 میل 1250*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 20 20 ۲۵۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 20 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 20 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق ضخیم 25 میل 1250*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1250 25 ۲۵۶,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 25 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 25 ۲۷۷,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 30 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 30 ۲۹۲,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 35 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 35 ۲۸۲,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق ضخیم 40 میل 1500*6000 کاویان St37 6000 0 انبار اهواز 1500 40 ۲۸۳,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق سیاه 10 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 10 ۳۳۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 12 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 12 ۳۳۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 15 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 15 ۳۳۲,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 20 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 20 ۳۰۳,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 25 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 null انبار اهواز 2000 25 ۳۰۳,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 30 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 30 ۳۱۵,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 35 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 35 ۳۱۸,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 40 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 40 ۳۱۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 45 میل 6*2 اکسین اهواز St37 6000 0 انبار اهواز 2000 45 ۲۹۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 50 میل 2*طول اکسین اهواز St37 null 0 انبار اهواز 2000 50 ۳۱۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 60 میل 2*طول اکسین اهواز St37 null 0 انبار اهواز 2000 60 ۳۳۸,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 70 میل 2*طول اکسین اهواز St37 null 0 انبار اهواز 2000 70 ۳۴۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
گرید طول ابعاد محل تحویل عرض ضخامت قیمت (ریال) نمودار
ورق سیاه 20 میل 1250*6000 خرم آباد St37 6000 0 کارخانه 1250 20 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق سیاه 25 میل 1250*6000 خرم آباد St37 6000 0 کارخانه 1250 25 تماس بگیرید
تماس با تایید
ورق سیاه 30 میل 1250*6000 خرم آباد St37 6000 0 کارخانه 1250 30 ۲۶۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
ورق سیاه 35میل 1250*6000 خرم آباد St37 6000 null کارخانه 1250 35 ۲۶۰,۰۰۰ ۴ ساعت پیش
تماس با تایید
شرح محصول و کاربرد ها

قیمت ورق سیاه

قیمت روز ورق سیاه

ورق های فولادی از طریق فرآیند نورد گرم به ورق سیاه تبدیل می شوند. ورق سیاه یا آهنی اولین و پرکاربردترین ورق های فولادی می باشد که در اصطلاح بازار با نام ورق گرم نوردیده یا ورق نورد گرم  (HOT Rolled COIL) نیز شناخته می شود. ماده اولیه برای تولید این فلزات، اسلب یا تختال بوده که از طریق شمش فولادی تولید می شوند. قیمت ورق سیاه به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو و در صفحه جداول به روز رسانی می گردد.

کاربرد این فلزات بیشتر در صنایع عظیم و گسترده است. در واقع نرخ شیت های آهن یا گرم بسته به نرخ شمش فولادی است. صنایع و تولید کنندگان مختلف همواره به دنبال یک استعلام دقیق از قیمت روز ورق سیاه می باشند. این نرخ وابسته به عوامل زیادی می باشد که از جمله آن ها می توان به نوسانات ارزی، وضعیت بورس، میزان عرضه و تقاضا و ... اشاره کرد. فرآیند تولید آن ها نیز به این صورت است که از طریق شمش، اسلب فولادی به وجود می آید و از نورد کردن اسلب شیت های گرم یا سیاه تولید می شوند. 

نحوه عرضه هر کدام از ورق های فولادی با دیگری تفاوت دارد. ورق های سیاه توسط تولید کنندگان مختلف به صورت رول یا شیت فابریک و برش خورده تولید و عرضه می شوند. تغییر در ترکیب شیمیایی عناصر تشکیل دهنده این فلز نیز سبب تولید گریدهای مختلفی از آن شده است که شامل ST22, ST24, ST33, ST37, ST44, ST52 می شوند.

هر کدام از این کیفیت ها با داشتن عناصر مختلف، خواص و ویژگی های متفاوتی را به خود اختصاص می دهند؛ در نتیجه کاربردهای آن ها نیز با یک دیگر تمایز دارد. به عنوان مثال شیت های ST52 معمولاً در صنایع سنگین مورد استفاده قرار می گیرد، اما نوع ST37 در صنایع ساختمان سازی کاربرد دارد.

خرید ورق سیاه

برای خرید ورق سیاه پس از استعلام قیمت از طریق سایت و یا تماس با واحد فروش آهن اینفو سفارش خود را توسط یکی از کارشناسان فروش آهن اینفو ثبت نمایید تا در اسرع وقت مشخصات محصول، قیمت، شرایط تسویه یا شرایط پرداخت، زمان بارگیری، تاریخ تحویل کالا و سایر جزئیات سفارش به صورت پيش فاكتور خدمت شما خریدار عزیز ارسال گردد. پس از تأیید پرداخت، دستور بارگیری صادر و پیامک ارسال بار توسط خریدار دریافت می گردد. جهت ارسال بار پس از هماهنگی های صورت گرفته با باربری و صدور تأييدیه قيمت كرايه از سوي مشتري، براساس برنامه زمانی تعیین شده، فرایند ارسال بار آغاز می گردد.

قیمت ورق گرم

همان طور که اشاره کردیم قیمت ورق گرم به عوامل بسیاری وابسته است که هر کدام به تنهایی دچار نوسان هستند. ابعاد و ضخامت این محصولات در تعیین نرخ آن ها نیز تأثیرگذار است. محصولات گرم به دو صورت رول و شیت در بازار آهن آلات عرضه می گردند که ضخامت حالت رول آن از 1 تا 15 میلی متر و از 15 میلی متر به بالا برای حالت شیت فابریک می باشد.

همان طور که پیش تر اشاره کردیم برای تولید شیت های آهن از اسلب فولادی استفاده می کنند. این محصولات خود از شمش های فولادی به وجود می آیند و سه دسته بیلت، بلوم و اسلب را به خود اختصاص می دهند. قیمت اسلب فولادی به عنوان ماده اولیه جهت تولید شیت گرم تأثیر گذار می باشد. در برخی از کارخانجات فرآیند تولید این محصول نیز انجام می شود، اما سایر کارخانجات باید اسلب را از تولید کنندگان این محصول خریداری نمایند. به طور مثال دو کارخانه مهم تولید شیت های گرم شامل اکسین و فولاد مبارکه می باشند که تمامی مراحل تولید این شیت ها در آن ها انجام می شود؛ در نتیجه نیازی به خرید اسلب از سایر شرکت ها ندارند.

قیمت روز ورق سیاه

یکی از دغدغه های متقاضیان محصولات سیاه و گرم پیش بینی نرخ روزانه و لحظه ای آن ها است. این محصولات بسته به گریدی که دارند در مصارف مختلف معمولی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. به طور مثال یکی از گریدهای شیت آهن برای ساخت مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت روز ورق سیاه در وب سایت آهن اینفو به صورت روزانه به روز رسانی می شود، اما می توانید برای اطلاع از گرید مناسب برای کاربرد خود و مشخصات فنی محصولات فولادی با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل نمایید.

قیمت ورق سیاه کیلویی

یکی از مهم ترین ویژگی هایی که در هنگام خرید ورق آهن باید به آن توجه کنید، ضخامت شیت ها می باشد. در هنگام خرید و فروش قیمت محصولات فولادی به صورت هر یک کیلوگرم محاسبه می شود؛ در نتیجه هزینه خرید رول یا شیت های نازک پایین تر است. جهت اطلاع از قیمت ورق سیاه کیلویی باید ابتدا از طریق جدول شیت آهن وزن ضخامت محصول را با نرخ آن بر اساس کیلوگرم محاسبه نمایید و در نهایت ببینید هر وزنی چه نرخی را در برمی گیرد.

همچنین در جداول قیمت ورق گرم در آخرین ستون سمت چپ یک آیکون تحت عنوان نمودار تغییرات قیمت وجود دارد که با کلیک بر روی آن وارد صفحه جدیدی شده و نمودار تغییرات نرخ آن قابل مشاهده می باشد. در این نمودار می توانید روند تغییر هزینه ها را در بازه های زمانی مختلف قبل و بعد به صورت روزانه و لحظه ای مشاهده نمایید.

فروش ورق سیاه

فروش ورق سیاه و عرضه آن معمولاً به دو صورت رول و شیت انجام می شود. در واقع شخص خریدار باید با توجه به کاربرد نهایی خود، مشخصات فنی ورق گرم را از کارشناسان شرکت فروشنده دریافت کرده و سپس با توجه به نیاز خود، آن را به صورت رول و شیت و در گرید مورد نظر خریداری نماید. شرکت آهن اینفو با داشتن کارشناسان خبره و بازرسان کارآزموده خدمات بازرسی و نمونه برداری و انجام آزمایش های لازم را به تقاضای مشتریان انجام خواهد داد. 

مجموعه آهن اینفو یکی از مراجع تأمین کننده انواع ورق فولادی از جمله فولاد گرم با بهترین کیفیت می باشد. انواع ورق گرم توسط آهن اینفو با گریدهای مختلف، از نوع اسیدشویی و آجدار نیز تأمین می شوند. از سوی دیگر در صورت نیاز تیم شرکت آگاه تدبیران قادر به انجام عملیات هایی مانند بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی و خدماتی مثل نواربری یا رشته بری بر روی این فلزات می باشد.

ورق سیاه اصفهان

به طور کلی کیفیت محصولات فولادی تأثیر به سزایی در صنایع مختلف دارد؛ زیرا از آن ها برای ساخت قطعات مختلف مانند بدنه خودرو و مخازن استفاده می کنند. ورق سیاه اصفهان یکی از موارد فولادی با کیفیت می باشد و برای خرید آن کافی است با کارشناسان فروش مجموعه آهن اینفو تماس حاصل نمایید.

کیفیت بالای این محصولات به دلیل وجود کارخانه فولاد مبارکه در نزدیکی این استان است که بهترین و معتبر ترین تولید کننده در کشور و خاورمیانه به شمار می آید. از جمله مهم ترین محصولات این کارخانه می توان به شیت های گرم و سرد یاسیاه و روغنی اشاره کرد. قیمت ورق روغنی به طور معمول از ورق سیاه بیشتر است؛ زیرا مراحل تولید بیشتری را طی می کند و از نظر ظاهری نیز کیفیت بالایی دارد.

قیمت ورق آهن

امروزه به دلیل استفاده از ورق های آهنی و گریدهای آن، نرخ ورق آهن بسیار مورد توجه قرار دارد؛ زیرا مهم ترین محصول فولادی که انواع کاربردهای عظیم و صنعتی را به خود اختصاص می دهد، ورق آهنی است. این فلز از طریق فرآیند نورد گرم تولید می شود و به دلیل وجود دمای بسیار بالا در این روش، ظاهری کدر و مات داشته و سطح آن نیز زبر می باشد.

از سوی دیگر قیمت روز ورق آهن به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن ها می توان به نوسانات ارزی، میزان عرضه و تقاضا، نرخ شمش فولادی و ... اشاره کرد. کارشناسان توصیه می کنند پیش از خرید ورق آهن عوامل ذکر شده را چک کرده و پس از مشخص کردن کاربرد مورد نظر، در مورد مشخصات هر گرید اطلاعاتی را به دست آورید تا یک سفارش مطمئن را ثبت نمایید.

از مهم ترین گریدهای فلزات گرم یا آهنی به ورق ساختمانی ST37 و ورق صنعتی ST52 می توان اشاره کرد که هر کدام با داشتن تمایز در ترکیب عناصر آلیاژی، خواص و در نهایت مصارف متفاوتی را به خود اختصاص می دهند. با این وجود می توان گفت علاوه بر کاربرد های معمولی و صنعتی از فولاد سیاه یا گرم به عنوان ماده اولیه جهت تولید سایر ورق های فولادی اسیدشویی، سرد و پوشش دار استفاده می کنند.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

عوامل بسیاری بر نرخ محصولات سیاه تأثیر می گذارند. از جمله آن ها می توان به نرخ مواد اولیه، نوسانات ارزی، وضعیت بورس، تورم های اقتصادی و دیگر موارد اشاره کرد. با این وجود کیفیت ورق های سیاه تولید شده در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان بسیار بالا بوده و بر طبق استانداردهای بین المللی محصولات نورد گرم می باشد.

همچنین این مجموعه یکی از اولین کارخانه ها در تولید محصولات فولادی می باشد که با داشتن بیش از 30 سال سابقه، بیشترین تجربه را در تولید و عرضه ورق های فولادی دارد. با وجود قیمت بالاتر این فلزات، کیفیت آن ها کاملاً تأیید شده می باشد. لازم به ذکر است فولاد مبارکه اصفهان یکی از شرکت های کارآمد برای صادرات انواع فولاد به کشورهای همسایه و همچنین کشور های اروپایی می باشد که موجب ارزآوری مستقیم به کشور شده است. این مجتمع توانسته برای 13000 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند. ورق سیاه تولیدی در کارخانه فولاد از طریق نورد گرم تولید می شود و میزان کربن آن بسیار پایین است.

شرکت فولاد مبارکه توانایی و ظرفیت تولید سالیانه 11 میلیون تن شامل انواع محصولات تخت فولادی، ورق سیاه، فلزات سرد نوردیده، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی را در اندازه ها و ضخامت های مختلف دارد. از جمله این ضخامت ها می توان به مقادیر پایینی مانند 18/0 و مقادیر بالاتر مانند 16 میلی متر اشاره کرد. البته لازم به ذکر است مقادیر یاد شده با توجه به نوع محصول تولیدی متفاوت است. این ضخامت ها تنها بازه تولیدی کارخانه فولاد می باشند.

روند تولید ورق سیاه فولاد مبارکه

محصولات پوشش دار دامنه کلی ورق های گالوانیزه، روی اندود و قلع اندود را شامل می شوند. ضخامت این محصولات تقریباً مشابه همان ورق های روغنی یعنی در حدود 18/0 تا 3 میلی متر می باشد. با این حال محصولات گالوانیزه و پوشش دار ویژگی های منحصر به فردی دارند؛ از این جهت برای مصارف مختلف از آن ها استفاده می شود که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع بسته ‌بندی (قوطی سازی)، صنایع فلزی سبک، لوازم بهداشتی و خانگی، صنایع الکتریکی، ساخت کانتینر

فولاد مبارکه اصفهان در بحث اشتغال زایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم گروه‌ های صنعتی فولاد مبارکه با به کارگیری تعداد تقریبی 45000 نفر از جمله پرچم داران بنام این عرصه محسوب شده و در سطح گروه‌ های فعال صنعتی در کشور رکورد دار می ‌باشد. لازم به ذکر است نرخ محصولات گرم این کارخانه با دیگر تولید کنندگان مانند قیمت ورق اکسین مقایسه می شود و سبب ایجاد نوسان در آن ها می شود.

مشخصات ورق سیاه

همان طور که پیش تر اشاره کردیم طی فرایند و مراحل مشخصی تغییرات و واکنش هایی در ورق های فلزی به وجود می آید که منجر به تولید ورق های سیاه با گرید های (کیفیت) مختلف از جمله ST52 و ST37 و ST44 که رایج ترین آن ها هستند، خواهد شد. میزان مقاومت و تنش این ورق ها نیز با عددهایی که در گرید آن ها قرار داده شده است تعیین می گردد. هر چه عدد کیفیت ورق بالاتر باشد، به همان نسبت مقاومت آن بیشتر خواهد شد.

محدوده وزنی کلاف (رول) سیاه با ضخامت حداکثر تا 7 میلی متر قابل تبدیل به کلاف سبک تر در محدوده وزنی کلاف دو قسمت شده و سه قسمت شده می باشد. به طور معمول وزن هر رول ورق گرم نورد دیده بین 2 تا 10 تن می باشد، اما در صورت درخواست خریدار، کارخانجات امکان تولید این محصول را در محدوده وزنی 2 تا 5 تن نیز دارند.

ابعاد ورق (ابعاد شیت) ورق سیاه بر حسب ضخامت های مختلف و بر اساس نوع لبه ورق، لبه فابریک (خام) و لبه برش خورده (اصلاح شده) محاسبه می شود. ورق سیاه رول شده، کویل یا کلاف که در آن عرض، بسته به ضخامت محصول که بین 5/1 تا 15 میلی‌ متر است، در اندازه‌ های ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتی‌ متر و طول آن بدون ‌محدودیت تولید و عرضه می شود.

ورق سیاه فابریک یا شیت که ضخامت آن ۱۵ میلی‌متر به بالا می‌ باشد، در هر ابعادی قابل سفارش است، اما برخی ابعاد مانند ۱۰۰۰*۲۰۰۰ و ۱۲۵۰*۲۵۰۰ و ۱۰۰۰*۶۰۰۰ و ۱۵۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ پر مصرف تر می باشند.

موارد زیر سایزها و ابعاد رایج برای این محصولات موجود در بازار است:

 • ضخامت: از 1 تا 15 میلی متر برای رول و از 15 میلی متر به بالا برای شیت فابریک
 • عرض: از 100 سانتی ‌متر تا 200 سانتی ‌متر
 • طول: بدون محدودیت

کیفیت ورق های سیاه

مشخصات و کیفیت ظاهری و همچنین کیفیت مکانیکی و شیمیایی شیت های آهن تولیدی مشخص کننده کیفیت یا گرید اصلی محصولات است. از آنجایی که گرید ورق های سیاه تعیین کننده کاربرد و نوع مصرف آن ها می باشد یکی از دغدغه های اصلی مشتریان اطمینان خاطر از کیفیت واقعی محصولات خریداری شده است. از این رو سه روش برای حصول اطمینان از کیفیت ورق خیرداری شده وجود دارد:

 • بررسی پلاک کلاف یا رول مربوطه و مشاهده گرید یا کیفیت درج شده بر روی آن
 • خرید کلاف یا رول با گواهی کیفی تولید کننده که در این هنگام باید شماره ذوب مندج بر پلاک محصول با گواهی کیفی صادر توسط تولید کننده یکسان باشد
 • بازرسی میدانی از محصول برای ارزیابی ظاهری کالا و گرفتن نمونه و ارجاع ان به آزمایشگاه معتبر جهت تست شیمیایی و مکانیکی

انواع ورق سیاه از نظر آلیاژ و ضخامت

شیت های آهنی بر اساس کیفیت و عناصر به کار رفته در آن ها آلیاژهای مختلفی دارند که هر کدام مشخصات و کاربردهای خاصی دارد. از نظر ضخامت نیز هر کدام از آن ها بسته به نحوه تولید در یک صنعت استفاده می شوند. در ادامه به بررسی آلیاژها و ضخامت های ورق سیاه پرداخته شده است.

شرکت آهن اینفو با داشتن کارشناسان خبره و بازرسان کارآزموده خدمات بازرسی و نمونه برداری و انجام آزمایش های لازم را به تقاضای مشتریان انجام خواهد داد. انواع ورق های سیاه شامل گرید های ST37، ST52، A283، A516، ST44، شیت های ضد سایش مانند CK 45 و MO40 و شیت های آجدار می باشند.

قیمت ورق ST37

این نوع شیت که شهرت آن به دلیل انتخاب به عنوان پر مصرف ترین نوع محصولات سیاه است به دلیل وجود کربن کمی که در عناصر سازنده خود دارد، از سختی کمتری برخوردار است. استفاده از این محصول را برای استفاده در صنایع سبک ‌تر مانند ساختمان و سوله مناسب می ‌سازد. در واقع هرچه عدد مذکور کمتر در نظر گرفته شود شیت نهایی درصد نرمی بیشتری داشته و هر چقدر این عدد بالاتر باشد ورق سختی بیشتری دارد. قیمت ورق ST37 به دلیل داشتن خواص و ویژگی های منحصر به فرد مانند انعطاف بالا، استحکام و فرم ‌پذیری خوب بسیار مورد توجه بوده و معمولاً در ضخامت‌ های ۲ الی ۱۵ میلی متر تولید می‌ شود.

ورق های ST52 نیز با مشخصات مختلف از نظر ضخامت و ابعاد و با گواهی کیفی و یا بدون گواهی و به صورت کلاف، رول، کویل، شیت، برش خورده و فابریک قابل دسترس میباشد. لذا در صورت تقاضای مشتریان تهیه ورق سیاه به شرط گواهی کیفی تولید کننده و یا شرط آنالیز و انجام اقدامات بازرسی و نمونه گیری توسط کارشناسان آهن اینفو قابل انجام می باشد.ورق st52 نسبت به ورق های ST37 و ST44 قابلیت تحمل نیروی فشاری، پیچشی و خمشی بیشتری دارند از این رو در جاهایی که نیاز به مقاومت بیشتری باشد بهتر نتیجه می دهند. کاربرد عمده این ورق ها در صنایع پتروشیمی، ساختمان سازی، لوله سازی، ساخت سوله صنعتی و غیر صنعتی، خودروسازی و قطعات آن و همچنین سد سازی است که برای مشاهده قیمت ورق st52 می توانید به صفحه جدول قیمت این محصول مراجعه کنید.

قیمت ورق سیاه 2 میل

در بین ورق های سیاه با کربن پایین، قیمت ورق سیاه 2 میل با کیفیت ST37 بیشترین تقاضا را در بازار دارد که در این بین ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه پرفروش ترین ورق سیاه در بازار ایران است. یکی از کاربردهای زیاد ورق st37 در ساختمان سازی و تولید پروفیل، قوطی، لوله داربستی ستونی و چهارچوب فرانسوی است.

قیمت ورق سیاه 3 میل

از دیگر ضخامت های مربوط به کلاف گرم می توان به ورق سیاه 3 میل اشاره کرد که سختی بیشتری را دارد. هر چه ضخامت ورق ها بیشتر باشد، تولید آن ها دشوارتر است؛ بنابراین قیمت آن ها نیز بالاتر می رود.

قیمت ورق سیاه 4 میل

یکی از تولیدات اصلی تولید کنندگان شیت آهنی، ورق سیاه 4 میل است که 100 در 200 سانتی متر بوده و در دمای اتاق انعطاف پذیری قابل قبولی دارد. از سایر ویژگی های این محصول می توان به مقاومت بالا در برابر دمای بالا و اکسیداسیون و قابلیت جوش پذیری بالا اشاره کرد. کاربرد این محصولات بسیار زیاد بوده و به صورت کیلوگرم قیمت گذاری می شوند. گرید ورق سیاه 4 میل نیز ST37 می باشد.

قیمت ورق سیاه 6 میل

محصولات گرم یا آهنی دارای ورق هایی با ضخامت 6 میلی متر و ابعاد 150 در 600 سانتی متر می باشد. این محصولات به صورت برش خورده در بازار آهن آلات به فروش می رسند و در دمای بیش از 900 درجه سانتی گراد تولید می شوند. انعطاف پذیری ورق 6 میل بالا بوده و دارای وزن 432 کیلوگرم است. همچنین گرید این محصول استاندارد ST37 می باشد که با نام اصلی S235JRG2 شناخته می شود.

قیمت ورق آهن 10 میل

ورق آهن 10 میل یکی از پر کاربرد ترین محصولات نورد گرم در صنایع مختلف می باشد. از جمله کاربردهای این محصول می توان به ساخت لوازم حمل و نقل و خودرو، لوله سازی، تولید لوازم خانگی یا صنعتی، ساخت قوطی، پروفیل ساختمانی، تیرآهن، تانکر، ساخت پل، سازه های دریایی و ... اشاره کرد.

قیمت ورق سیاه 20 میل

این محصول نیز با داشتن ضخامت بالا و عرض 125 در 600 سانتی متر ظاهری تیره داشته و کاربردهای زیادی را به خود اختصاص می دهد. قیمت ورق سیاه 20 میل همواره در وب سایت آهن اینفو به صورت روزانه و لحظه ای بارگذاری می شود.

فرآیند تولید ورق سیاه

ورق های فلزی به دو روش کلی تولید می گردند: نورد گرم و نورد سرد

در فرایند تولید نورد گرم اسلب (تختال) در ابتدا وارد مرحله پیش گرم کن یا مقدمات نورد می شود در این مرحله تختال تا نزدیک دمای ذوب 1200 تا 1250 در کوره حرارت می بیند، بر اثر حرارت از یک سمت با ذوب مجدد عیوب ساختاری حاصل از ریخته گری کاهش یافته و از سمت دیگر یک لایه ناخالصی از سطح اکسید شده اسلب تشکیل می گردد. در مرحله مقدمات نورد، ناخالصی های سطحی توسط جت آب زدوده شده و مجدداً توسط دمای اسلب کاهش می یابد.

پس از مرحله مقدمات، اسلب وارد مرحله نورد خشن می شود. در نورد خشن طی دو تا سه قفسه، اسلب تحت فشار کششی غلتک های عمودی حدود 65 تا 80 درصد از ضخامت خود را از دست می دهد.

در ادامه قطعه کشش یافته داخل کویل باکس شده و برای افزایش راندمان تولید و توزیع مناسب دما در سطح کار به صورت کلاف در می آید؛ سپس قبل از ورود به مرحله نورد نهایی مجدد باز شده، حرارت دیده و ناخالصی های سطحی آن زدوده می شود. پس از رسیدن به دمای مناسب وارد مرحله نورد نهایی که معمولاً شامل 5 تا 7 قفسه است می شود، در این مرحله قطعه تا مقدار مورد نیاز جهت تولید ورق سیاه کشش یافته و کاهش ضخامت می یابد.

پس از رسیدن به ضخامت دلخواه دمای ورق می بایست در حدود 550 تا 600 درجه کاهش یابد؛ از این رو پس از خنک شدن در قسمت خنک کاری ورق وارد قسمت کلاف پیچ می شود و در انتها به صورت کویل یا کلاف در ضخامت و وزن مشخص لیبل گذاری و تحویل انبار می گردد.

در فرآیند نورد سرد بر خلاف تصور برخی، فشار خیلی بیشتری به شیت ها وارد می شود. البته شیت ها از قبل باید مراحل پوسته زدایی یا اسیدشویی را طی کرده و سپس در دستگاه های نورد سرد قرار بگیرند. پس از انجام تمامی مراحل ورق های روغنی به وجود می آیند. جالب است بدانید از پوشش دهی محصولات سرد و روغنی به وسیله فلز روی، شیت های گالوانیزه به وجود می آیند که مقاومت ویژه ای در برابر رطوبت و آب باران دارند. قیمت ورق گالوانیزه با توجه به نرخ این محصولات و فلز پایه یعنی شیت آهنی تعیین می شود. این فلزات مستحکم به تنهایی انواع مختلفی داشته که کاربرد ویژه ای را به خصوص در صنعت ساختمان سازی به خود اختصاص می دهند. از انواع این محصولات می توان به شیت های شیروانی و رنگی اشاره کرد.

انواع کاربرد ورق سیاه

ورق سیاه (کلاف گرم) در صنایع و حوزه های مختلف کاربرد دارد. در ادامه نمونه ای از کاربردهای ورق سیاه جمع آوری گردیده است:

 • صنایع ساختمانی و سوله های صعنتی و غیر صنعتی مانند انواع پروفیل ها، ستونی ها، چهارچوب فرانسوی، لوله آب، لوله گاز، قوطی و ....
 • صنایع خودرویی مثل قطعات خودرو ، ساخت رینگ و چرخ، کفی های تریلی، کانتینرها، زیر و بند ماشین و ....
 • صنایع تاسسیات همچون ساخت آبگرمکن، بخاری و .... تجهیزات کشاورزی صنایع تانکرسازی و مخازن لوله های نفتی
 • صنایع کشتی سازی:ورق سیاه به علت قابلیت جوشکاری بالایی که دارد ،به راحتی می‌توان آن را با قطعات دیگر کشتی جوشکاری کرد. این ویژگی، امکان ایجاد اتصالات قوی و محکم بین قطعات مختلف کشتی را فراهم می‌کند.
 • صنایع فلزی سنگین :ورق های فولادی به علت خصوصیات مکانیکی قوی و مقاومت بالا در برابر ضربه و فشار  مناسب ساخت انواع گاردیل و تجهیزات ترافیکی می باشند.
 • صنایع برق و الکترونیک:صنعت برق و الکترونیک: ورق سیاه فولادی به عنوان قطعه‌ای از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ورق، در تولید قطعاتی مانند صفحات برق، قطعات اتصالات الکترونیکی، کابل‌ها و سازه‌های الکتریکی استفاده می‌شود. همچنین، به دلیل خواص هدایت حرارتی بالا می‌تواند در ساخت قطعات حرارتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ورق سیاه برش خورده و فابریک

شیت های فابریک به ورق هایی گفته می شود که در کارخانه و با ابعاد خاصی تولید و عرضه می شوند، اما شیت های برشی به صورت رول عرضه می شوند و مصرف کننده قادر است طول مورد نظر خود را برش دهد. مهم ترین مزیت ورق های فابریک با برشی در ابعاد دقیق آن ها است.

محاسبه وزن ورق سیاه

برای محاسبه وزن ورق آهنی می توانید در آهن نامه بخش محاسبه جداول وزنی با روش محاسبه وزن ورق فولادی بیشتر آشنا شوید. در کل برای انجام این محاسبه از فرمول زیر استفاده می شود:

وزن ورق فولادی = طول (متر) * عرض (متر) * ضخامت (میلی متر) * 7.85

مشخصات ورق سیاه مرغوب

همان طور که می دانید شیت های آهنی از طریق انجام عملیات نورد گرم بر روی اسلب های فولادی به وجود می آیند و انواع مختلفی از آلیاژهای صنعتی را به خود اختصاص می دهند. شکل ظاهری این محصولات به دلیل قرار گرفتن در دمای بالا کدر و مات بوده و قیمت مقرون به صرفه ای دارند. از مشخصات ورق سیاه مرغوب می توان به مواردی مانند انعطاف پذیری بالا،  قابلیت جوشکاری و مقاومت بیشتر در برابر ضربه و فشار اشاره کرد.

تولید کنندگان عمده ورق سیاه

معتبرترین و بزرگ ترین تولید کنندگان ورق های فولادی گرم و سرد در بازار ایران شامل: شرکت فولاد مبارکه اصفهان، کارخانه اکسین اهواز،کارخانه فولاد کاویان،کارخانه فولاد خرم اباد، کارخانه فولاد اصفهان،کارخانه فولاد گیلان و مجموعه نورد و لوله اهواز می باشند که پایه ترین کارخانه در کشور که تولیدات این دسته از محصولات را آغاز کرد مربوط به شرکت فولاد مبارکه در 75 کیلومتری استان اصفهان است.

راهنمای خرید

خواهشمند است در هنگام خرید به موارد زیر دقت فرمایید:

 • با توجه به نوسانات و تغییرات ناگهانی قیمت ها در بازار، خواهشمند است قبل از ثبت سفارش حتما قیمت نهایی را با کارشناسان شرکت چک نمایید. در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر حتماً با کارشناسان آهن اینفو تماس حاصل نمایید.
 • آهن اینفو خدمات مشاوره خرید، محاسبه حجم سفارش مورد نیاز، قیمت گذاری، بازرسی و نظارت کیفی، آزمون و گواهی فنی، آنالیز و نمونه برداری، نواربری یا رشته بری، برش، پانچ یا سوراخ کاری و فرمینگ به مشتریان ارائه می نماید.

سوالات متداول

قیمت روز ورق سیاه به چه عواملی بستگی دارد؟

عواملی مانند نرخ شمش فولادی، نوسانات ارزی، وضعیت بورس، مشکلات سیاسی و اقتصادی و عرضه و تقاضا تأثیر به سزایی در قیمت روز ورق سیاه دارند.

آیا قیمت اعلامی در سایت تمام شده می باشد؟ 

بله و با احتساب ارزش افزوده به صورت روزانه و لحظه ای بارگذاری می شود.

آیا امکان برش ورق سیاه و آجدار در طول های مختلف وجود دارد؟

محصولات گرم به دو صورت فابریک و برش خورده عرضه می شوند. در صورت خریداری کردن ورق های فابریک می توانید آن ها را در طول های دلخواه برش دهید.

آیا تمامی برندهای ورق سیاه و آجدار در سبد فروش آهن اینفو وجود دارد؟

محصولات تمامی کارخانجات تولید کننده شیت های آهنی و انواع آن ها در وب سایت آهن اینفو قرار داشته و قابل سفارش است.

آیا ورق سیاه با ضخامت زیر 2 میلی متر در بازار موجود است؟

به علت نداشتن صرفه اقتصادی این محصول کمتر توسط کارخانه ها تولید می شود.

قیمت ورق ارائه شده در سایت آهن اینفو به روز است؟

نرخ تمامی محصولات گرم و سرد و فولادی به صورت روزانه و لحظه ای در وب سایت آهن اینفو بارگذاری می شود.

ورق سیاه در چه ضخامت ‌هایی عرضه می ‌شود؟

ضخامت شیت های گرم از 1 تا 15 میلی متر برای رول و از 15 میلی متر به بالا برای شیت های فابریک در نظر گرفته و عرضه می شود.

پر فروش ‌ترین ضخامت ورق سیاه کدام است؟

ورق سیاه با ضخامت 2 میلی متر بیشترین تقاضا را در بازار آهن آلات به خود اختصاص می دهد.