به گزارش آهن اینفو و آمار گمرک ترکیه در نیمه اول سال 2023 میزان واردات بیلت نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد رشد داشته که این مقدار به 3.38 میلیون تن رسیده است.کشور روسیه یکی از صادرکنندگان اصلی بیلت به ترکیه است که نشان از رابطه اقتصادی نزدیک دو کشور به یکدیگر دارد.

با توجه به اهمیت بیلت در ساخت اسکله ،ساخت ریل راه آهن و قطعات جانبی آن و.. نشان از عزم جدی ترکیه برای تولید محصولات ثانویه و با ارزش افزوده بالا برای تامین نیاز خود بعد از زلزله شدید در برخی از شهرهای خود است تا بتواند هرچه سریع تر تمامی با اصلاح خرابی های زلزله خود را دوباره به یکی از کشور های جهانگردی و گردشگری تبدیل کند.