به گزارش آهن اینفو و اخبار رسیده از  خبرگزاری های معتبر شرکت کشتیرانی مرسک از همه متقاضیان حمل محصولات فولادی مدرکی مبنی بر غیر روسی بودن محصول تحویل میگیرد تا تحت هیچ شرایطی با روسیه برای حمل محصولات روسی فعلاتی نکند.

در بیانیه رسمی این شرکت امده که از تاریخ 30 سپتامبر 2023 حمل هر گونه محصول تولید فولادی از روسیه ممنوع می باشد ومشتریان باید عدم وجود این موضوع را با مدارک معتبر اثبات کنند.

به طور کلی اگر این مدارک ارائه نشود موجب تاخیر حمل  یا اقدامات بازدارند و محدود کننده برای صاحب بار خواهد شد.