به گزارش آهن اینفو و گزارشات رسیده از منابع معتبر میزان صادارت محصولات فولادی در هند به دلیل کاهش تقاضای جهانی و افزایش مصرفی داخلی با کاهش چشمگیر 15 درصد مواجه بوده و به مقدار 4.23 میلیون تن رسیده است.

با توجه به اوضاع فوق العاده بحرانی در کشور فلسطین و جنگ پیش آمده همچنان بازار جهانی ملتهب بوده و هنوز به ثبات قبل باز نگشته است به طوری که اگر شعله جنگ بیشتر شود بالطبع تقاضای جهانی با کاهش بیشتری روبرو خواهد شد و صادرات هند کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.