به گزارش آهن اینو و آمار انجمن جهانی فولاد تولید محصولات فولادی در جهان در 9 ماه گذشته از مرز 1 میلیارد و 400 میلیون تن عبور کرده است و سهم ایران از این مقدار بیش از 22 میلیون تن بوده است ،به گزارش این انجمن فولادسازان در کل جهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 0.1 درصدی در تولید داشته اند.

تولید فولاد ایران نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 0.6 درصدی همراه  بوده است و تولید فولاد خام  63 تولید کننده دیگر فولاد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 1.5 درصدی همراه بوده است.