به گزارش آهن اینفو و آمار و قیمت های ارائه شده از محصولات فولادی در جهان قیمت بیلت صادراتی cis در هفته دوم آبان ماه با افت 1 درصدی به مقدار 465 دلار رسیده است .

قیمت شمش صادارتی ایران نیز با افت تقریبا 1 درصدی نسبت به هفته دوم آبان ماه به مقدار 470 دلار در هر تن رسیده است.

قیمت هر تن اسلب صادراتی ایران بدون تغییر نسبت به هفته دوم آبان همچنان با میزان 473 دلار در هر تن می باشد که برای چهارمین هفته متوالی قیمت اسلب فولادی ایران بالاتر از میانگین اسلب فولادی در جهان می باشد.این در حالی است که قیمت اسلب فولادی در جهان با افت 5 درصدی نسبت به هفته گذشته همراه بوده است و در همین قیمت ها آماده کف سازی جدید می باشد.