شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به عنوان یکی از کارخانه های مطرح تولید کننده ورق های فولادی در دومین سال پیاپی عنوان واحد صنعتی برگزیده سبز کشور را از سازمان حفاظت از محیط زیست شد و تندیس زرین از این سازمان دریافت کرد.

شرکت امیرکبیر کاشان در مجموع 305 شرکت معدنی و صنعتی و پس از انواع ارزیابی های مختلف در بین 4 شرکت برگزیده دریافت کننده تندیس زریت صنعت سبز شد و برای سال دوم این تندیس را دریافت کرد.

در طی مراسمی که در تاریخ 28/09/1402 با حضور معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ،آقای دکتر سلاجقه برگزار شد این تندیس به مدیر عامل شرکت فولاد امیرکبیر کاشان اهدا شد.

فولاد سبز یکی از بهترین روش‌ها برای تولید فولاد با کاهش آلودگی محیطی و صرفه‌جویی در منابع طبیعی است. فولاد سبز ، فرایندی است که به منابع طبیعی و محیط زیست کمترین آسیب را وارد می‌کند. این فناوری پیشرفته در صنعت فولاد از طریق استفاده از فناوری‌های پیشرفته و بهینه و استفاده بهینه از منابع طبیعی و تعهد به کاهش تاثیرات محیطی ناشی از فرآیند تولید ، محیط زیست را حفظ می کند.