تسویه مشتری به چه صورت است و جریمه تاخیر چقدر است؟

مچینگ :

مچینگ یا خريداري از كالاي مازاد معاملات به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن، در صورتي كه تمامی حجم عرضه شده کالای مورد نظر در تالار معاملات بورس کالا مورد معامله قرار نگيرد، بخشی باقی مانده و معامله نشده، با قیمت پایه در سيستم مازاد عرضه و يا مچينگ قرار می‌گیرد. به گزارش آهن اینفو، وظیفه‌ی عرضه كننده این است که مچينگ را تا پايان روز عرضه باز نگه دارد، اما پس از پایان این زمان، در اختيار عرضه كننده است. بر این اساس، معاملات در سامانه مچینگ، با قیمت پایه است و دیگر بین خریداران، در این سامانه رقابتی برای خرید محصولات موجود، انجام نمی‌گیرد. این بدین معناست که در صورتي كه در پايان زمان زرد، در قیمت پایه، مقدار عرضه بيش از مقدار تقاضا باشد، مازاد كالا وارد مچينگ مي‌شود و با همان نرخ، كارگزاران مي‌توانند مازاد كالا را پس از تالار معامله كنند.

مراحل نهایی انجام خرید :

پس از این که خرید نهایی شد، وجه مسدود شده از حساب مشتری به حساب کارگزاری منتقل می‌گردد اما در صورتی که به هر دلیل کالا خریداری نشود، وجهی که پیش از این مسدود شده بود در نهایت آزاد می‌گردد.

صدور صورت حساب :

پس از این که معامله انجام شد، کارگزاران کالا را به مشتری اختصاص داده و پس از آن، صورت حساب خرید را با درج مشخصات کالای خریداری شده، مهلت تسویه، مبلغ معامله و محاسبه کارمزدهای مربوطه، مالیات بر ارزش افزوده و معرفی شماره حساب‌ها جهت واریز الباقی مبلغ معامله برای مشتری صادر می‌نماید.

کارمزد ها :

موضوعخریدفروش
کارمزد کارگزاران0.00380.0038
کارمزد شرکت بورس0.000320.00032
حق نظارت سازمان0.00030.0003
کارمزد شرکت سپرده گذاری0.000120.00018
فناوری0.00010.00015
مالیات و ارزش افزوده00.005
جمع0.004640.00975


تسویه مشتری :

مشتری موظف است پس از صدور صورت حساب، حداکثر تا ساعت 12:00 سه روز کاری بعد، اقدام به تسویه مبلغ باقی مانده نماید و فیش‌های واریزی را برای کارگزار ارسال کند و باربری و محل تخلیه را اعلام نماید اما چنانچه به هر دلیلی تسویه حساب نکند، در اینصورت مشمول پرداخت جریمه تاخیر می‌باشد.

جریمه تاخیر:

روزانه به میزان 0.25درصد مبلغ قرارداد می‌باشد و اگر تا 10روز پس از موعد مقرر در صورت حساب، مشتری قرارداد خود را تسویه ننماید، می‌بایست میزان 5درصد قرارداد و دوسر کارمزد (خریدار و فروشنده) را جهت ابطال قرارداد، پرداخت نماید.

گرداوری شده توسط آهن اینفو

دوشنبه 20 آبان